Prof. Janusz Bohatkiewicz

Prof. Janusz Bohatkiewicz

EKKOM


Od ponad 30 lat główne zainteresowania naukowe i praktyczne to: ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym, system ocen oddziaływania na środowisko, hałas drogowy i metody ochrony przed hałasem, autor ponad 100 prac naukowych, wytycznych, poradników w zakresie ocen oddziaływania infrastruktury drogowej i kolejowej na środowisko w tym opracowania pt. „Ekologiczne odwodnienie pasa drogowego”.

Kierownik Katedry Dróg i Mostów w Politechnice Lubelskiej. Członek Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC – lider Grupy 3.4.2 Noise Mitigation.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny