Janusz Zaleski

Janusz Zaleski

Politechnika Wrocławska


Emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej i IMGW w Warszawie. Ekspert w zakresie polityki regionalnej i gospodarki wodnej. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych. Inicjator Programu dla Odry 2006.

W latach 1990-1992 przewodniczący Rady Gminy Długołęka, 1992-1998 Wojewoda Wrocławski, 1993-1997 Przewodniczący Konwentu Wojewodów, 1998-2001 Doradca Prezesa Rady Ministrów. W latach 2000-2001 i 2008-2010 Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. W latach 2004-2005 – Członek Rządowego Zespołu Międzyresortowego przygotowującego Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013. Prezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 1998-2016. W latach 2003-2006 przewodniczący Rady NFZ. Od 2001 r. do 2006 r. pełnił funkcję Dyrektora Biura Koordynacji Projektu Banku Światowego Usuwania Skutków Powodzi we Wrocławiu. W latach 2008-2016 dyrektor Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry, a następnie w Dorzeczu Odry i Wisły, współfinansowanych przez Bank Światowy i CEB, w latach 2016-2020 ekspert ds. nowych projektów. Jest członkiem prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny