Krzysztof Dąbrowski

Krzysztof Dąbrowski

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie


Krzysztof , Wojciech Dąbrowski , urodzony 02 kwietnia 1960 roku w Grudziądzu.
Tu ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego .
W latach od 1979 do 1984 studiował Budownictwo Lądowe w Olsztynie . Posiada tytuł mgr inżyniera Budownictwa Lądowego w specjalności Konstruktor budowlany.
W pierwszych latach pracy zawodowej uzyskał : Uprawnienia Wykonawcze w specjalności budowlano – inżynieryjnej oraz Uprawnienia Projektowe konstrukcyjno – budowlane i architektoniczne . Ukończył też Studia podyplomowe : Szacowanie i wyceny nieruchomości.

Od 1983 roku żonaty . posiada trzech synów i dwie wnuczki. Na stałe zamieszkuje w Grudziądzu . Od niedawna czasowo również w Bydgoszczy  .

Pracę zawodową rozpoczął na przełomie 1984 i 1985 roku w Grudziądzu na budowie dużego zakładu przemysłowego , gdzie pełnił funkcję kierownika Wydziału Budowlanego  w Fabryce Maszyn Rolniczych „ Agromet – Unia „ w Grudziądzu. Równolegle pracował w Biurze Projektowym „ Miastoprojekt „ w Toruniu  ( pracownia w Grudziądzu ).

W latach 1989 – 1991  otworzył własną firmę projektową oraz przedsiębiorstwo budowlane . Początkowo jako właściciel a następnie współwłaściciel m.in. Przedsiębiorstwa Budowlanego „ Solgrud „ oraz  Wytwórni Konstrukcji Stalowych „ Taskomont – 3 „ przyczynił się do znacznego rozwoju tych firm , gdzie zatrudnienie sięgnęło kilkuset osób . Związany był z nimi do 2002 roku.

W latach 1991 – 1993 prowadził szereg dużych budów kontraktowych na terenie Niemiec.  Między innymi związany był z budową Centralnych Laboratoriów Wody i Ścieków dla Dolnej Saksonii oraz szeregiem inwestycji  inżynieryjnych ( również oczyszczalni ścieków ) na terenie Nadrenii.

Na początku roku 2003 objął stanowisko jednoosobowego Prezesa Zarządu  Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Ścieków w Grudziądzu i piastował je do grudnia 2019 roku , tj ok. 17 lat. Prowadził szereg inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , przez Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski ( w ramach RPO ) i inne instytucje . Dzięki tym inwestycjom grudziądzkie Wodociągi dysponują nowoczesną Oczyszczalnią Ścieków , zmodernizowanymi ujęciami wody i Stacją jej uzdatniania ,  ponadlokalnym Akredytowanym Laboratorium Wody ,Ścieków i Odpadów . Miejskie Wodociągi wybudowały też , za w sumie ponad 100 mln zł nowoczesny Zakład Przetwarzania Odpadów. Zmodernizowały i rozbudowały sieć wodociągową i kanalizacyjną . Jako jedne z pierwszych w Polsce posiadały w 100 % zdalny odczyt wodomierzy . Są liczącym się dziś przedsiębiorstwem komunalnym na mapie Grudziądza.

Przez ok. 10 lat , w okresie 2010 – 2020  członek Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie , gdzie przez dwie kadencje wchodził w skład Prezydium Rady.
Od listopada 2011 współinicjator i członek komitetu założycielskiego a następnie od 2012 r do 2021 r. Prezes Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza .

Działacz społeczny i sportowy ,wieloletni członek Zarządu , a w latach 2015 – 2018 Prezes Zarządu Klubu Kolarskiego  ALKS Stal Grudziądz , 17 krotnego z rzędu Drużynowego Mistrza Polski w Kolarstwie szosowym i torowym.

Nową funkcję Prezesa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie objął od 01 lipca 2021 , na czteroletnią kadencję , po postępowaniu konkursowym , które odbyło się w lutym i marcu tego roku.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy