Leonhard Werthebach

Leonhard Werthebach

NIVUS2014-2018: Licencjat w dziedzinie Inżynierii Przemysłowej na Karlsruher Institut für Technologie

2018-2021: Magisterium w dziedzinie Inżynierii Przemysłowej na Karlsruher Institut für Technologie

od 2021: Menadżer Produktu w firmie NIVUS GmbH


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny