Louis W. Ø. Larsen

Louis W. Ø. Larsen

Veolia


Inżynier ds. Rozwoju cyfrowego biznesu w Veolia Water Technologies. Posiada pięcioletnie doświadczenie z Veolią w optymalizacji obiektów przemysłowych i komunalnych do oczyszczania ścieków. W swojej pracy koncentruje się na procesach digitalizacji i wykorzystaniu danych jako dźwigni doskonałości operacyjnej i minimalizacji wpływu na środowisko.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny