Marcin Glixelli

Marcin Glixelli

Wodociągi Miasta Krakowa


Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2015 r. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Działu Modelowania Systemów. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Systematycznie zdobywał doświadczenie w sektorze gospodarki wodnej – począwszy od wykonawstwa poprzez projektowanie aż po realizację projektów wdrożeniowych. Swoją wiedzę skutecznie wykorzystuje obecnie, wdrażając w praktyce nowoczesne rozwiązania z zakresu modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Krakowa. Kierowany przez niego Dział Modelowania Systemów rozwiązuje szereg problemów z zakresu optymalizacji pracy sieci, możliwości przepustowych kolektorów, działania przelewów burzowych czy przejmowania wód opadowych z nowych zlewni. Ma także na koncie zaprojektowanie aplikacji ujednolicającej sposób obliczania objętości czynnej zbiorników retencyjnych i sieci odwodnieniowych, która pozwoliła spółce na skrócenie czasu uzgadniania dokumentacji projektowej.

Obecnie Wodociągi Miasta Krakowa w tym Dział Modelowania Systemów uczestniczy we współpracy z KEGW z realizacją kompleksowej – inwentaryzacji, czyszczenia, modelowania oraz budowy koncepcji dla kanalizacji opadowej Miasta Krakowa.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy