Mariusz Hermansdorfer

Mariusz Hermansdorfer

Ramboll Studio Dreiseitl, Dania


Mariusz Hermansdorfer od ponad ośmiu lat pracuje dla renomowanego biura architektury krajobrazu Ramboll Studio Dreiseitl. Operując w różnych skalach, ciągle pogłębia swoją wiedzę w zakresie projektowania wrażliwego na wodę, ekologicznej gospodarki wodnej dla zlewni, rzek oraz obszarów zurbanizowanych. Jego praca koncentruje się na zastosowaniu naturalnych rozwiązań w szerokim zakresie projektów, a także interdyscyplinarnej integracji technicznej infrastruktury miejskiej z architekturą krajobrazu i urbanistyką. Motywem przewodnim tych realizacji jest nacisk na zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury w krajobrazie miasta wykraczające poza klasycznie rozumianą inżynierię środowiska.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy