Marcin Ostrzycki

Marcin Ostrzycki

Aquanet Retencja


Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Technologii Chemicznej na kierunkach Inżynieria Chemiczna i Procesowej oraz Technologie Ochrony Środowiska. Ukończył również studia na Politechnice Poznańskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiskowa. Po ukończeniu studiów pracował w Biurze Projektowym w branży wod-kan. Następnie podjął pracę w Spółce Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu jako specjalista ds. systemów wodociągowo – kanalizacyjnych. Od 2022 roku pełni funkcję Kierownika Działu Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień w Spółce Aquanet Retencja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, specjalizując się w zakresie systemu kanalizacji deszczowej miasta Poznania. Na co dzień szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci, który lubi podróżować po Polsce, odkrywając ciekawe miejsca, a także ich regionalną kuchnię.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny