Marek Borkowski

Marek Borkowski

Aquanet S.A.


Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Środowiska. Od początku kariery związany z branżą wodociągową. Od 2000 roku współpracujący z Aquanet (wcześniej Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja), najpierw na zasadzie umowy o działo, a od 2002 na podstawie umowy o pracę. W Aquanet przeszedł, szeroką ścieżkę kariery. Poznawał pracę w przedsiębiorstwie wodociągowym zarówno jako monter sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz kanalarz a także odbył praktykę jako pracownik biurowy w większości działów technicznych. W 2008 został powołany do Rady Nadzorczej Spółki Terlan (wcześniej Aquanet Krzesinki). Od 2009 był Prezesem Zarządu tej Spółki.
W wyniku konkursu na członków Zarządu Aquanet SA, w kwietniu 2016 powołany został na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego. Od roku 2018 kontynuował karierę zawodową w prywatnej firmie, jako Dyrektor Generalny Blejkan Holding i Prezes Zarządu (Administrator) Spółki Blejkan Construct SRL. W roku 2021 ponownie został powołany do Zarządu Aquanet SA jako Wiceprezes – Dyrektor ds. Rozwoju. Jest także autorem kilku artykułów w czasopismach branżowych i współautorem książki „Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym” pod redakcją dr Pawła Chudzińskiego.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy