Mariusz Cytowski

Mariusz Cytowski

Ecol-Unicon


Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska. Inżynier z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży wodno-kanalizacyjnej. Od początku działalności zawodowej zaangażowany w wprowadzanie nowych rozwiązań, którego wspiera grono doświadczonych, ambitnych inżynierów pełnych pasji w dążeniu do usprawnienia systemów ochrony wód. Posiada duże doświadczenie związane z certyfikacją oraz rozwojem produktów, wprowadzaniem nowych technologii. Kierownik projektu budowy pierwszego w Polsce stanowiska do badań skuteczności separatorów substancji ropopochodnych oraz certyfikacji separatorów na zgodność z Normą PN-EN 858, co umożliwiło oznaczenie produktów Ecol-Unicon znakiem CE. Kierownik projektu certyfikacji układów pompowych Ecol-Unicon, potwierdzona zgodność z normą PN-EN 12050-1 i uzyskanie certyfikatu CE na typoszeregi tłoczni ETS/ESS oraz pompowni EPS. Kierownik projektu Bumerang – systemu monitoringu i zarządzania urządzeń wod-kan. Obecnie w Ecol-Unicon zarządza działem R&D gdzie jest odpowiedzialny i zaangażowany w projekty rozwojowe branży wod-kan, w szczególności wprowadzeniu urządzeń/rozwiązań poprawiających i usprawniających eksploatacje – układów pompowych, neutralizacji odorów oraz zagospodarowania i zarządzania wodami opadowymi.  Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci, z pasją do motoryzacji oraz wielki fan Formuły 1.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny