Mariusz Słaboń

Mariusz Słaboń

Katowickie Inwestycje S.A.


Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji

Od 11 lat pracuje w Katowickich Inwestycjach S.A. (dawniej Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.) pełniąc funkcję Kierownika Działu Technicznego, Z-cy Dyrektora ds. Technicznych, a obecnie Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy