Mariusz Śpiewok

Mariusz Śpiewok

Urząd Miasta Gliwice


Od 2020 roku pełni funkcję I Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice. Odpowiada m.in. za realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy
z zagranicznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej, zamówień publicznych, gospodarowania wodami, elektromobilności
i paliw alternatywnych.

Od 22 lat związany z samorządem, gdzie zdobył bogate doświadczenie zarządcze. Przez ponad 10 lat pracował w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Pracował też na stanowisku zastępcy dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej w Gliwicach. Ponad 5 lat pełnił funkcję dyrektora biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (Związku ZIT), gdzie od 15 września 2020 r. jest Przewodniczącym Zarządu.
Jest przedstawicielem Gliwic w Radzie ds. Nowoczesnej Mobilności na obszarze Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Zaangażowany w wiele projektów samorządowych, mających na celu podnoszenie jakości i sprawności działania samorządu, w tym między innymi w projekt badań benchmarkingowych urzędów oraz w budowę systemu monitorowania usług publicznych.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy