Michał Pancewicz

Michał Pancewicz

SCALGO


Michał Pancewicz

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mgr inż. inżynierii i gospodarki wodnej oraz inż. budownictwa, od ponad 7 lat związany z gospodarką wodną.

Przez kilka ostatnich lat zaangażowany w ponad 60 różnych projektów na rynku szwedzkim, w szczególności dotyczących modelowania opadów nawalnych i przepustowości obiektów takich jak mosty i przepusty, a także analiz związanych z zagrożeniem i ryzykiem powodziowym. 

Obecnie Market Developer w firmie SCALGO, zajmujący się wdrożeniem innowacyjnej platformy SCALGO Live w Polsce, służącej do m.in. analiz spływu powierzchniowego i miejsc zagrożenia powodziowego na skutek nawalnych opadów w oparciu o NMT dla całego kraju.

Zainteresowany innowacjami w gospodarce wodnej, a w szczególności tworzeniem miejsca dla wody w przestrzeni miejskiej i krajobrazie.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy