Paweł Dżoń

Paweł Dżoń

RetencjaPL


Z wykształcenia Inżynier Środowiska, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w specjalności Inżynieria Wodna.

Od 2019 roku związany z firmą RetencjaPL, gdzie wykorzystując narzędzia GIS oraz oprogramowanie do modelowania hydrodynamicznego opracowuje koncepcje odprowadzania wód opadowych i zagospodarowania ich na terenach zurbanizowanych.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny