Prof. Paweł Licznar

Prof. Paweł Licznar

RetencjaPL


Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora otrzymał w 2002 roku na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt.: „Modelowanie procesów erozji wodnej w małej zlewni rolniczej”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskał w 2010 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej na podstawie rozprawy pt.: „Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych”. Od 2011 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Od początku swojej pracy zawodowej związany z zagadnieniami wody, a w szczególności krążeniem wody w mieście. Prowadził liczne badania dotyczące prognozowania rozbiorów wody w systemach wodociągowych, monitoringu i modelowania opadów na obszarach miejskich oraz modelowania systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Prekursor stosowania teorii multifraktali i kaskad losowych do modelowania szeregów czasowych i pól opadowych w Polsce.

Współtwórca portalu www.retencja.pl. Kierownik naukowy projektu opracowania i wdrożenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa). Pomysłodawca budowy platformy cyfrowej dla projektantów WaterFolder.com.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny