Paweł Meissner

Paweł Meissner

Meva-Pol


Prezes Zarządu w spółce Meva-Pol sp  z o.o .  W ramach WaterFolder współpracuje  z firmami branży wodnej. Do 2020  prowadził zespół inżynierski, dział R&D i był odpowiedzialny za rozwój w spółce VECTOR Technologies z Gdyni  w branży telekomunikacyjnej. Zajmował się technologiami optycznymi i radiowymi. Realizował liczne projekty międzynarodowe, w tym w ramach kolejnych programów ramowych  UE oraz we współpracy z NCBiR. Absolwent wydziału telekomunikacji na Politechnice Gdańskiej.  Mieszka nad Zatoką Gdańską więc żegluje ucząc młodzież szlachetnej sztuki prowadzenia łodzi, nawigacji i zespołowej pracy.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy