Piotr Niemiec

Piotr Niemiec

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Magister inżynier o specjalności energetyka cieplna i budowa pieców, absolwent Politechniki Śląskiej oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i  studiów MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Trzydzieści dwa  lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych i zarządczych, w tym od czternastu lat Prezes Zarządu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. Wcześniej związany zawodowo z energetyką,  przemysłem hutniczym, chemicznym i firmami finansowo-inwestycyjnymi.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy