Stanisław Drzewiecki

Stanisław Drzewiecki

MWiK Bydgoszcz


Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Karierę zawodową związał z branżą wodociągowo-kanalizacyjną – najpierw w Koninie, a od 1988 roku w Bydgoszczy.  Z bydgoskimi wodociągami związany od 1995 roku. We wrześniu 1999 został powołany do Zarządu MWiK, w którym do dzisiaj pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2002-2012 kierował modernizacją całego bydgoskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach dwóch projektów inwestycyjnych: Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny (BSWiK) i Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II (BSWiK II). Równolegle z pracą zawodową pełnił wiele funkcji w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (w latach 2006-2011 jako prezes Izby); w okresie 2005 – 2006 członek Zarządu Spółki Wodnej Kapuściska. W latach 2013-2016 kierował pracami związanymi z opracowaniem kompleksowego projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie Bydgoszczy”.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny