Suresh Rohilla

Suresh Rohilla

International Water Association


Suresh jest kierownikiem programu w International Water Association z siedzibą w Londynie. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z sektorem deweloperskim (INGO i globalne think tanki), planowaniem strategicznym, pozyskiwaniem funduszy, zarządzaniem operacyjnym, kierowaniem dużymi zespołami programowymi i zarządzaniem ludźmi pracującymi w różnych kontekstach kulturowych. Ma znaczne doświadczenie badawcze i dydaktyczne na renomowanych uniwersytetach (w Wielkiej Brytanii i Indiach), a także współpracował z władzami centralnymi / stanowymi i lokalnymi w Indiach. W ciągu ostatnich 12 lat ściśle współpracował również z organizacjami rządowymi / pozarządowymi sektora rozwoju i uniwersytetami w Afryce (RPA, Ghana, Kenia, Rwanda, Tanzania) i Azji Południowej (Bangladesz, Nepal, Sri Lanka, mając na celu uwzględnienie zrównoważonego rozwoju środowiska i wody na osiedlach ludzkich. Obecnie jest zaangażowany w tworzenie globalnej platformy zwiększającej skalę projektowania i planowania uwzględniającego wodę i sanitację na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i infrastruktury w krajach rozwijających się oraz zajmującej się integracją mającą na celu pomoc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju i przystosowaniu się do skutków zmian klimatu. Z poprzednich stanowisk: Senior Director & Academic Director w Centre for Science and Environment w Delhi (2009-22), Director – Environment & Development w Worldwide Fund for Nature – India (2007-09), Senior Lecturer na University of Bradford w Wielkiej Brytanii (2006-07) oraz Technical Director – National Capital Region Planning Board (1997-2002). Zainteresowania to: Planowanie gospodarki wodnej – sanitarne wrażliwe, prężne i integracyjne miasta; promowanie rozwiązań opartych na przyrodzie dla zrównoważonych miast i poprawy stanu zdrowia rzek w środowisku miejskim. Posiada doktorat z Queen’s University w Belfaście i regularnie pisze do recenzowanych publikacji.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy