Prof. Szymon P. Malinowski

Prof. Szymon P. Malinowski

Uniwersytet Warszawski


Stopnie i tytuły

Profesor nauk o Ziemi, 2008.

Doktor habilitowany nauk fizycznych, dyscyplina geofizyka, specjalność fizyka atmosfery (IGF PAN), 1998. Tytuł pracy: Drobnoskalowa struktura chmur kłębiastych.

Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki PAN (IGF PAN), 1988. Tytuł pracy: Zachowanie się smug chłodniowych i kominowych w różnych warunkach atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów mieszania. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman.

Magister fizyki, specjalność: fizyka atmosfery, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 1982. Tytuł pracy: Wzniesienie wysokościowe emisji z kominów w różnych warunkach atmosferycznych. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman

Zatrudnienie i pełnione funkcje

– od 2020 – przewodniczący interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk

– od 2016 – dyrektor Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW

– 2002-2013 – kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW

Zainteresowania

– Fizyka chmur i opadów

– Turbulencja atmosferyczna

– Modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych

– Pomiary atmosferyczne z pokładu samolotu

– Pomiary zdalne

– Nieliniowe procesy w atmosferze

Popularyzacja nauki

Współzałożyciel, autor, redaktor portalu Nauka o Klimacie, współautor książki pod tym samym tytułem. Laureat konkursu Popularyzator Nauki 2017 w kategorii „zespół”. Współautor filmu o globalnym ociepleniu „Można Panikować”, w którym ostrzega przed nadchodzącą katastrofą klimatyczną.

Zapraszamy do obejrzenia filmu na stronie https://www.itsokaytopanic.org


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny