Dr Tadeusz Rzepecki

Dr Tadeusz Rzepecki

Tarnowskie Wodociągi


Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach (fizyka stosowana), doktor inżynier nauk technicznych (Politechnika Krakowska). Pracował w Zakładach Azotowych w Tarnowie, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Tarnowie, Urzędzie Miasta Tarnowa, w latach 1998 – 2003 Wiceprezes Zarządu Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o. o., od 2003 r. Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. Członek (od 2004 r.) i Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (od 2011 r.), członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej w Warszawie, członek Komitetu Ochrony Środowiska przy KIG, Srebrny (2012) Złoty (2014) i Diamentowy (2016) Inżynier Przeglądu Technicznego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, srebrnym Medalem za długoletnią służbę, Brązowym Medalem za zasługi dla obronności Kraju, Złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Nauczyciel akademicki, wychowawca młodzieży, autor monografii „Historia tarnowskich wodociągów i kanalizacji”, współautor trzech innych specjalistycznych pozycji książkowych. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych, członek Rady Programowej czasopisma „Technologia wody”.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy