Tomasz Sionkowski

Tomasz Sionkowski

Grundfos


24 lata doświadczenia w branży ochrony środowiska w światowych firmach technologicznych. Doktorat z modelowania rozległych systemów kanalizacyjnych. Doświadczenie managerskie poparte studiami MBA w Akademia Ekonomiczna w Krakowie oraz Sztokholm University. Doświadczenie biznesowe w Krajach Bałtyckich (Litwa, Estonia, Łotwa) w Polsce, Czechach i na Słowacji. Autor publikacji z zakresu ochrony środowiska – tematyka zarówno technologiczna, jak i związana z pompowniami. W wolnym czasie hobbystycznie latanie balonami na ogrzane powietrze – instruktor pilot.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny