Wim Vandecauter

Wim Vandecauter

Wavin Belgium


Jako Globalny Menedżer Produktu ds. dostosowania terenów zurbanizowanych do zmian klimatycznych jestem odpowiedzialny za systemy zagospodarowania wody deszczowej, z naciskiem na rozwiązania dla  niebiesko-zielonej infrastruktury. Pracę w Wavin rozpocząłem jako konsultant techniczny. W tej roli dostarczałem pomysły dla specjalistów i decydentów, aby przełożyć przepisy na praktyczne realizacje. Odpowiadając za projekty i inżynierię w krajach Beneluksu, kierowałem zespołem projektowym w tych krajach. Wychwytując każdą kroplę deszczu i kierując ją do miejsca, w którym ma być wykorzystana, wprowadziliśmy na rynek wiele inteligentnych rozwiązań. Od dwóch lat wykorzystuję całą tę wiedzę, aby wspierać rynki na całym świecie we wdrażaniu rozwiązań jutra. Mam 53 lata, jestem z Belgii, z wykształcenia jestem geodetą

Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy