Wojciech Bryś

Wojciech Bryś

Urząd Miasta Bytom / AGH Kraków


Doktorant Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, na wydziale Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Od 2019r. Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska w Urzędzie miasta w Bytomiu od Roku 2022 Pełnomocnik Prezydenta do spraw Klastrów Energi, zakresem obowiązków obejmuje między innymi: Działalność obejmuje obszary Zieleni Miejskiej, Stosunków wodnych, Odprowadzenia wód gruntowych, Wpływów eksploatacji Górniczej, Energetyki, oraz uwarowań środowiskowych inwestycji.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny