Wojciech Stanek

Wojciech Stanek

MPWiK S.A. we Wrocławiu


Wiceprezes zarządu MPWiK SA we Wrocławiu od 2019 roku. Absolwent Wydziału Inżynierii i Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Posiada uprawnienia projektowe i budowlane, dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie ochrony środowiska i sieci sanitarnych.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w Biurze Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodnej i Ścieków „BIPPROWOD”, gdzie był kolejno asystentem, starszym projektantem, a następnie kierownikiem Pracowni Projektowej. W latach 1995-2007 pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, gdzie był odpowiedzialny między innymi za realizację Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, planowanie i przygotowywanie procesów inwestycyjnych finansowanych. Do jego  obowiązków należała również eksploatacja Zakładu Oczyszczania Ścieków. W  tym okresie był także odpowiedzialny za realizację programów odbudowy obiektów Spółki po powodzi w 1997 roku – finansowanych z Banku Światowego i europejskich funduszy pomocowych.

Następnie objął funkcję Prezesa Zarządu Biura Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

W 2012 roku został odznaczony srebrnym medalem za staż pracy oraz za nienaganny i sumiennie wykonywany, wzorowy przebieg pracy zawodowej. Pasjonuje się sportem – uprawia m.in. narciarstwo alpejskie. Jest wieloletnim, czynnym działaczem Akademickiego Związku Sportowego, uhonorowanym złotą i srebrną odznaką. Jego pasją jest również siatkówka i tenis ziemny – dyscypliny te uprawia regularnie.

Przez lata stale szkolił się i dokształcał, dzięki czemu jest niekwestionowanym ekspertem w branży. Pełni funkcję konsultanta Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w dziedzinie pozyskiwania środków pomocowych, a od roku 2016 jest również członkiem honorowego Konwentu Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy