Program

Agenda konferencji


W ramach Stormwater Poland 2021 przygotowaliśmy dla Państwa

5 zróżnicowanych tematycznie sesji, podzielonych na 2 dni konferencji oraz dzień warsztatowy.

wtorek, 22 czerwca 2021

Rejestracja
08:00 - 09:00
08:00
09:00
Wystąpienie i otwarcie konferencji przez Tomasza Grochowskiego
Tomasz Grochowski - RetencjaPL
09:00 - 09:10
Wystąpienie i otwarcie konferencji przez pana Ministra Klimatu i Środowiska, Michała Kurtykę
Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska
09:10 - 09:30
Wystąpienie i otwarcie konferencji przez Kazimierza Karolczaka, Przewodniczącego Zarządu GZM oraz prof. Uli Paetzel, Przewodniczącego Zarządu Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV)
Kazimierz Karolczak - GZM
Prof. Uli Paetzel - Emschergenossenschaft and Lippeverband
09:30 - 09:40
Błękitno-zielona infrastruktura jako sposób na łagodzenie zmian klimatu. Projekty Metropolitalne
Blanka Romanowska - GZM
09:40 - 09:55
Niebiesko-zielona infrastruktura w Metropolii Ruhry
Dr Stephan Treuke - Emschergenossenschaft und Lippeverband
Tino Wenning - Regionalne Zrzeszenie Ruhry (RVR)
09:55 - 10:20
Nowy Wełnowiec w Katowicach
Marcin Sadowski - JEMS Architekci
Tomasz Napieralski - JEMS Architekci
10:20 - 10:35
Wykorzystanie danych w optymalizacji zarządzania systemem deszczowym dla gminy Kolding w Danii
Louis W. Ø. Larsen - Veolia
10:35 - 10:50
Retencja wczoraj i dziś – systemy retencyjne bazujące na dwóch technologiach rur GRP
Adam Wojtala - Amiblu Poland
10:50 - 11:05
Podsumowanie sesji, pytania uczestników
11:05 - 11:20
09:00
09:10
09:30
09:40
09:55
10:20
10:35
10:50
11:05
11:20

Sesja 1

Śląska retencja

Będąca partnerem konferencji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia obejmuje łącznie 41 gmin (w tym 26 gmin miejskich). Na obszarze ponad 2500 km2 mieszka, pracuje i kształci się ponad 2 200 000 osób. To zatem olbrzymia metropolia, która każdemu z nas kojarzy się dodatkowo z największym w Polsce centrum przemysłu. Wszystko to generuje liczne wyzwania związane z wodami opadowymi, dodatkowo spotęgowane przez fakt, że cały obszar jest położony na wododziale dwóch największych rzek Polski, co często oznacza brak dostępu do naturalnych odbiorników wód opadowych. Ponadto wraz z industrializacją obszaru Górnego Śląska i Zgłębia Dąbrowskiego doszło do licznych przekształceń sieci hydrologicznej, wiele rzek zarurowano, zmieniono ich bieg lub skanalizowano, a w wyniku osiadań terenów zmieniły się spadki i kierunki spływów, a nawet pojawiły się obszary depresyjne. Stawia to trudne, ale zarazem pasjonujące wyzwania, z którymi chcemy się zmierzyć razem. Liczymy, że na sesji tej usłyszymy o diagnozie stanu gospodarki wodami opadowymi na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz o możliwych kierunkach jej poprawy. Mamy nadzieję, że uda nam się także pokazać zagraniczne rozwiązania dotyczące wykorzystania wód opadowych przy rekultywacji i renaturyzacji obszarów postindustrialnych. Na koniec naszą ambicją jest pokazanie innej mniej znanej zielonej strony obszaru Górnego Śląska i Zgłębia Dąbrowskiego oraz potencjału wykorzystania lokalnych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu.

Przerwa kawowa
11:20 - 12:05
11:20
12:05
Wystąpienie dotyczące monitoringu odwodnień komunikacyjnych
Tobias Menzel - OTT Hydromet
12:05 - 12:20
Dlaczego można panikować, czyli kilka słów o mechanizmach klimatycznych
Prof. Szymon P. Malinowski - Uniwersytet Warszawski
12:20 - 12:40
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej i budowa retencji w Jarocinie
Elżbieta Kostka - PWiK Jarocin
12:40 - 12:55
Wdrażanie nowej strategii zarządzania wodami opadowymi i wytyczne planowania rozwoju miasta
Agata Wehlin - Nacka Kommun
12:55 - 13:10
Technologia PEHD – systemy retencyjne nie tylko dla Śląska
Joanna Szafron - Uponor
Piotr Dańczuk - Uponor
13:10 - 13:25
Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap I i II
Anna Wilk - KIWK Katowice
Mariusz Słaboń - KIWK Katowice
13:25 - 13:40
Kopenhaga – miasto przyjazne dla ludzi dzięki błękitno-zielonej infrastrukturze
Mariusz Hermansdorfer - Ramboll Studio Dreiseitl, Dania
13:40 - 13:55
NiebieskieZdrowie – jak woda w mieście poprawia nasze zdrowie i samopoczucie
James Grellier - University of Exeter Medical School
13:55 - 14:10
Podsumowanie sesji, pytania uczestników
14:10 - 14:25
12:05
12:20
12:40
12:55
13:10
13:25
13:40
13:55
14:10
14:25

Sesja 2

Miasto z klimatem

Zgodnie z hasłem myśl globalnie, działaj lokalnie (think global act local), liczymy, że druga sesja konferencji, zatytułowana Miasto z klimatem przybliży Państwu przede wszystkim już realizowane i planowane działania Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowane rozwojowi retencji i zagospodarowaniu wód opadowych w Polsce oraz zapobieganiu zjawiskom ekstremalnym. Warto przy tym pamiętać, że województwo śląskie jest obszarem szczególnie narażonym na ekstremalne opady w Polsce, bo przez Bramę Morawską napływają często wilgotne masy powietrza z południa Europy. Naszą intencją jest, aby przez Bramę Morawską napływały nie tylko opady, ale także idee w jaki sposób możemy radzić sobie wspólnie ze zjawiskami ekstremalnymi takimi jak susze i ekstremalne deszcze w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jako RetencjaPL mieliśmy w Katowicach już zaszczyt prezentować tworzony dopiero Atlas PANDa na konferencji w ramach COP24. W roku 2021 chcielibyśmy pokazać w tym samym miejscu, jak opracowany już atlas PANDa i powstały na jego bazie portal waterfolder.com realnie przyczyniają się do modernizacji i uodpornienia na zmiany klimatu systemów odwodnienia w Polsce.

Lunch
14:25 - 15:35
14:25
15:35
Jak pogodzić odwodnienia komunikacyjne i miejskie?
Dr Roman Edel - Urząd Miasta Kilonia
15:35 - 15:55
Od odwodnienia do retencji. Złap deszcz dla Śląska
Maciej Pawlak - Hauraton Polska
15:55 - 16:10
Obiekty inżynierskie w budownictwie komunikacyjnym i ich funkcje ekologiczne
Prof. Janusz Bohatkiewicz - EKKOM
16:10 - 16:25
Działania ZZM w Krakowie przy projektach ulic, placów i dróg.
Łukasz Pawlik - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
16:25 - 16:40
Adaptacja do zmian klimatu na drogach krajowych w Polsce
Elisabet Vila Jordà - Jaspers
Grzegorz Łutczyk - GDDKiA
16:40 - 16:55
Podsumowanie sesji, pytania uczestników
16:55 - 17:10
Podsumowanie dnia
17:10 - 17:20
15:35
15:55
16:10
16:25
16:40
16:55
17:10
17:20

Sesja 3

Odwodnienia komunikacyjne

Wspomniana już Brama Morawska od najdawniejszych czasów pełniła funkcję traktu komunikacyjnego łączącego Polskę z południem Europy. Nie możne zatem dziwić fakt, że województwo śląskie to prawdziwy węzeł komunikacyjny Polski. Na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii znajduje się największy w Polsce węzeł autostradowy (na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4), a przez teren ten przechodzą ponadto trzy trasy europejskie i osiem dróg krajowych. Dopełnieniem tego jest kilka węzłów komunikacji kolejowej i kilkadziesiąt linii kolejowych oraz międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice. Liczymy, że cała ta potężna infrastruktura komunikacyjna umożliwi Państwu wygodne i bezpieczne dotarcie na miejsce konferencji. Niemniej wymienione drogi, torowiska i pasy startowe to miejsca formowania dużych spływów wód opadowych. Stąd też pojawiła się idea przygotowania odrębnej sesji zatytułowanej Odwodnienia komunikacyjne. Na sesji tej chcemy nie tylko prezentować nowe technologie w tym obszarze, ale przede wszystkim mówić o potrzebie harmonizacji projektowania i eksploatacji drogowych i miejskich systemów odwodnienia, bo przecież bardzo często to woda z drogi trafia do miasta. Co powinniśmy z nią robić, jak ją retencjonować i oczyszczać, jak dzielić się kosztami eksploatacji systemów odwodnienia na pograniczu miast i szlaków transportowych?

Przerwa
17:20 - 20:00
17:20
20:00
Gala w salach balowych Międzynarodowego Centrum Kongresowego
20:00 - 01:00
20:00
01:00

Wystąpienie i otwarcie konferencji przez pana Ministra Klimatu i Środowiska, Michała Kurtykę

Błękitno-zielona infrastruktura jako sposób na łagodzenie zmian klimatu. Projekty Metropolitalne

GZM, to pierwsza i jak na razie jedyna formalna metropolia w Polsce. Powstała w lipcu 2017 roku i realizuje wiele wyzwań regionalnych na rzecz stowarzyszonych w niej 41 gmin. Są to przede wszystkim: organizacja, integracja i rozwój transportu publicznego, ale też rozwój społeczny i gospodarczy oraz kształtowanie ładu przestrzennego. Metropolia obejmuje centralną część województwa śląskiego o powierzchni 2 500 km2 i około 2,3 mln mieszkańców. Jest to teren niezwykle silnie zurbanizowany. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia należy do zlewiska Bałtyku. Przez środek obszaru przebiega europejski dział wodny pomiędzy dorzeczami Wisły i Odry. Zbiorniki wodne na obszarze GZM są pochodzenia antropogenicznego jako: - efekt zamierzonej działalności człowieka, tj.: zbiorniki poeksploatacyjne związane z powierzchniową eksploatacją surowców (wyrobiska) i zbiorniki zaporowe powstałe w dolinach rzecznych; - efekt uboczny podziemnej eksploatacji kopalin, tj. zbiorniki w nieckach osiadania terenu. Zbiorniki te w większości mają charakter wielofunkcyjny. Pełnią nie tylko rolę przyrodniczo-krajobrazową, ale i przeciwpowodziową, rekreacyjno-wypoczynkową, a niektóre służą do sportów wodnych lub zaopatrzenia w wodę.

Niebiesko-zielona infrastruktura w Metropolii Ruhry

Metropolia Ruhry szczyci się długą tradycją w zakresie przemian strukturalnych na drodze do stworzenia zielonego, zrównoważonego i przyjaznego do życia regionu. Bieżące wyzwania obejmują zmiany klimatu, fale upałów, susze, powodzenia i ulewne deszcze występujące w miastach o wysokim stopniu uszczelnienia powierzchni. Stosowanie zielono-niebieskich rozwiązań w zakresie infrastruktury przynosi wiele korzyści ludziom i naturze, a jednocześnie zwiększa odporność miast i regionów na zdarzenia, które niosą ze sobą zmiany klimatu. Prezentacja pokaże regionalne rozwiązania z naciskiem na przedstawienie strategicznego podejścia, zasad zarządzania i wprowadzania środków wdrożeniowych na obszarze Metropolii.

Wykorzystanie danych w optymalizacji zarządzania systemem deszczowym dla gminy Kolding w Danii

W 2011 roku Przedsiębiorstwo wodociągowe BlueKolding w Kolding, Dania wdrożyło inteligentne rozwiązanie firmy Veolia pod nazwą Hubgrade, które służy do monitorowania i zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej i oczyszczalni ścieków. Głównymi założeniami było zmniejszenie ilości uruchomień przelewów burzowych (combined sewer overflows - CSO), optymalizacja koniecznej rozbudowy pojemności zbiorników, a także usprawnienie działania oczyszczalni ścieków. Prezentacja pokaże jak integracja pracy oczyszczalni z siecią kanalizacyjną w narzędziu Hubgrade, może poprawić funkcjonowanie całego systemu przez połączenie informacji ze zlewni z parametrami pracy oczyszczalni w rozbudowanym algorytmie sterującym, który przynosi korzyści dla całego cyklu obiegu ścieków.

Retencja wczoraj i dziś – systemy retencyjne bazujące na dwóch technologiach rur GRP

Czy anomalia pogodowe grożą lokalnej społeczności? Czy żyjąc w miastach możemy obawiać się powodzi? Czy warto inwestować w zrównoważony ekosystem? Jak zabezpieczyć tereny zurbanizowane i jednocześnie chronić środowisko naturalne? Na te właśnie pytania chcemy dać odpowiedź w naszej prezentacji w czasie konferencji Stormwater. Opowiemy, jak to zrobiono na Śląsku z wykorzystaniem produktów Amiblu.

Podsumowanie sesji, pytania uczestników

Wystąpienie dotyczące monitoringu odwodnień komunikacyjnych

Dlaczego można panikować, czyli kilka słów o mechanizmach klimatycznych

Syntetyczne spojrzenie na klimat pokazuje, że to delikatny mechanizm który może, lub nie, sprzyjać warunkom życia na powierzchni planety. W ramach prezentacji omówię najważniejsze mechanizmy rządzące klimatem Ziemi, z podziałem na wymuszenia - czyli mechanizmy pochodzące "z zewnątrz" sytemu klimatycznego i sprzężenia, czyli odpowiedzi systemu na wymuszenia wynikające z jego wewnętrznej dynamiki. Pokażę, że aktualnie największym wymuszeniem i do tego bezprecedensowym w historii Ziemi jest antropopresja, szczególnie emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, następnie pokaże argumenty świadczące za tym, że kaskada sprzężeń wywoływanych przez to wymuszenie jest zagrożeniem dla obecnej postaci życia na naszej planecie. Zapraszamy do obejrzenia filmu na stronie https://www.itsokaytopanic.org

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej i budowa retencji w Jarocinie

Jarocin w ostatnich latach mierzył się z coraz większym problemem przeciążenia sieci kanalizacji ogólnospławnej. Coraz częściej pojawiające się wylania kanalizacji zagrażały szczególnie ścisłemu centrum miasta, a przede wszystkim obszarowi rynku z ponad 100-letnimi zabytkowymi kamienicami oraz ratuszem. Wody opadowe przyczyniały się do degradacji wielu z tych niedawno wyremontowanych budynków. Aby zapobiec tym problemom i zapewnić odpowiedni standard kanalizacyjny mieszkańcom, podjęto trudne wyzwanie, przez wielu oceniane jako wręcz niewykonalne. Zdecydowano się na rozdział kanalizacji ogólnospławnej i postawiono na retencję i to w ścisłym centrum miasta. Zadania te udało się wykonać dzięki dofinasowaniu inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jarocin” otrzymanemu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyznanemu przez NFOŚiGW w wysokości 136 mln zł. Było to także bardzo duże wyzwanie finansowe dla miasta, gdyż całkowita wartość projektu wyniosła 280 mln zł. Jednym z sześciu zadań inwestycji była „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Jarocinie” obejmująca między innymi zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w ścisłym centrum miasta. Szczególnym wyzwaniem technicznym projektu była konieczność wykonania dwóch podziemnych obiektów retencyjnych w ścisłym centrum miasta. Obiekty te wykonano z rur nawojowych GRP SUBOR o średnicy DN2800 z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym i wypełnionych piaskiem kwarcowym. Pierwszy, mniejszy z obiektów o długości 76 m, zabudowano bezpośrednio pod płyta rynku w wykopie otwartym. W przypadku większego obiektu o długości 200 m pod ul. Wolności konieczne było zastosowanie metody bezwykopowej (mikrotunelowania). Co jest ciekawe, przy użyciu mikrotunelowania rury przeciskowe DN2800 zostały zainstalowane po łuku o promieniu 600 m. Dostawcą rur była firma Duko Inżynieria Sp z o.o., natomiast generalnym wykonawcą robót było konsorcjum firm DROBUD S.A. i WUPRINŻ S.A. Jarocińskie wodociągi dzięki realizacji powyższych inwestycji nie tylko chronią zabytki miasta i poprawiają bezpieczeństwo i komfort życia jego mieszkańców, ale także długofalowo obniżają koszty funkcjonowania systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Już teraz przestaje być istotny problem przelewów burzowych, a do oczyszczalni trafia znacznie mniej zmieszanych ścieków pogody deszczowej. Dzięki temu, ta wielka inwestycja będzie przynosić mierzalne efekty ekonomiczne dla Jarcińskich wodociągów i dla mieszkańców miasta. Zrealizowana inwestycja ma też inny jeszcze wymiar – jest to pierwszy krok w budowie nowego - błękitno-zielonego oblicza miasta Jarocin. Już teraz trwają przygotowania i realizacja kolejnych inwestycji służących renaturyzacji centrum miasta.

Wdrażanie nowej strategii zarządzania wodami opadowymi i wytyczne planowania rozwoju miasta

Prezentacja będzie koncentrowała się wokół zagadnień związanych z wdrażaniem nowej strategii dotyczącej wód opadowych i wytycznych w procesie planowania rozwoju miast. Opowiem o podejściu stosowanym w Nacka, którego podstawę stanowi przejmowanie wód opadowych w zlewni, aby jednocześnie możliwe było spełnianie parametrów jakościowych wody zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną EU. Przedstawię konkretne przykłady opracowanej przez nas niebiesko-zielonej infrastruktury i omówię szczegóły projektu.

Technologia PEHD – systemy retencyjne nie tylko dla Śląska

Prezentacja koncentrować się będzie wokół zagadnień niezawodności systemów retencyjnych technologii PEHD w trudnych warunkach zabudowy na terenie Śląska i nie tylko. Na przykładzie wybranych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach zostaną przedstawione ciekawe rozwiązania w zakresie odprowadzania i retencjonowania wód opadowych na obszarach zalewowych, silnie zurbanizowanych, objętych eksploatacją górniczą i na terenach górskich.

Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap I i II

Przedmiotem działalności Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. jest gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna w obszarze jej działania w zakresie kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zarządzanie posiadaną przez spółkę infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną. Spółka rozwija infrastrukturę wodno-ściekową poprzez wykonywanie zadań, w tym związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami m.in. Funduszu Spójności dla realizacji modernizacji katowickiego systemu wodociągowo –kanalizacyjnego. W dniu 5 maja 2021 r. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę nr POIS.02.01.00-00-0004/20-00 o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, w ramach Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem ogólnym przedsięwzięcia jest uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie Katowic oraz retencjonowanie tych wód w celu ich ponownego wykorzystania. Realizacja celu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Obecnie w Katowicach wody opadowe i roztopowe w znaczącym stopniu są odprowadzane poprzez sieć kanalizacji ogólnospławnej. Mieszają się zatem ze ściekami sanitarnymi i poprzez oczyszczalnie ścieków są odprowadzane do środowiska. Ze względu na wiek i przeciążenie niektórych elementów sieci kanalizacji ogólnospławnej istnieje konieczność jej rozdziału na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową. Głównymi zidentyfikowanymi problemami są wiek sieci, warunki geologiczne posadowienia, brak szczelności kanałów, w tym odcinków newralgicznych, niewystarczająca prędkość samooczyszczania kolektorów, wynikająca z nieodpowiednich spadków, a także częste przewymiarowanie – w stosunku do jej obecnego obciążenia – sieci budowanej w latach intensywnego rozwoju przemysłu. Realizacja projektu jest także szczególnie istotna ze względu na coraz częściej pojawiające się podtopienia, wynikające z gwałtownych i ulewnych deszczy będących następstwem zmian klimatu. Duże miasta o gęstej zabudowie i dużej powierzchni uszczelnionej są w szczególny sposób narażone na skutki tego typu zjawisk. Odprowadzenie i retencja jak największej ilości wód opadowych z osiedli mieszkaniowych zapewnia bezpieczeństwo ludzi, dóbr materialnych i środowiska, a także przeciwdziała zjawisku powodzi. Ponadto ze względu na dominującą ilość sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz obserwowane w ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe, głównie intensywne opady deszczu, wahania ilości ścieków dopływających do oczyszczalni bywają znaczne. Powoduje to bezpośrednie rozcieńczenie napływających ścieków komunalnych, pogorszenie ich jakości i spadek wydajności oczyszczalni. Z tego względu konieczne jest inwestowanie w sieci rozdzielcze, co umożliwia odciążenie sieci sanitarnych i oczyszczalni ścieków oraz otwiera możliwość retencjonowania wód opadowych i ich ponowne wykorzystywanie. Zretencjonowana w zbiornikach woda będzie mogła zostać wykorzystana np. do podlewania zieleni miejskiej. Zakres rzeczowy Etapu II Projektu obejmuje 4 zadania inwestycyjne a planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 27 396 193,14 PLN. Zgodnie z umową, beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 14 199 246,43 PLN. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest wykonanie ok. 2 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 9 podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 2,9 m3. Zakres rzeczowy Etapu I Projektu obejmuje 6 zadań inwestycyjnych, a planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 66 887 857,72 PLN. Spółce zostało udzielone dofinansowanie na realizację Etapu I Projektu w kwocie nie większej niż 34 086 014,90 PLN. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowanych zostanie 11 podziemnych zbiorników retencyjnych (żelbetowych i rurowych) o łącznej pojemności prawie 6,5 tyś m3, a także budowanych, przebudowywanych oraz remontowanych łącznie ponad 7 km sieci kanalizacji deszczowej.

Kopenhaga – miasto przyjazne dla ludzi dzięki błękitno-zielonej infrastrukturze

Kopenhaga jest modelowym przykładem miasta, które po katastrofalnej powodzi wywołanej nawalnym deszczem z 2011 roku wprowadziło kompleksowy plan gospodarowania wodami opadowymi w oparciu o błękitno-zieloną infrastrukturę. Uchwalony „masterplan” składał się z ponad 300 projektów, przeznaczonych do wykonania w ciągu 25 lat. W prezentacji opowiem o przebiegu procesu uchwalania tego planu i przybliżę jego długoterminowe cele. Ponadto będziemy mieli okazję zapoznać się z wybranymi realizacjami z ostatnich 10 lat i zobaczyć w jaki sposób przyczyniły się one zarówno do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, jak i podniesienia jakości przestrzeni publicznej w mieście.

NiebieskieZdrowie – jak woda w mieście poprawia nasze zdrowie i samopoczucie

Wiele europejskich miast jest zbudowanych „nad wodą, na wodzie lub w wodzie”. Badania naukowe wykazały, że miejskie „niebieskie przestrzenie” pozytywnie wpływają na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Poprzez szereg mechanizmów można te korzyści zmaksymalizować: stosując sprawdzone metody planowania, projektowania, utrzymania i zarządzania miastami w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości niebieskich przestrzeni miejskich, a także poprzez promowanie bezpiecznej interakcji społecznej w obszarze tych przestrzeni.

Podsumowanie sesji, pytania uczestników

Jak pogodzić odwodnienia komunikacyjne i miejskie?

Odwodnienia komunikacyjne w obszarach miejskich mają do uwzględnienia kilka aspektów: mało miejsca na infiltracje, wspólne „użytkowanie" kanalizacji deszczowej z funkcjami mieszkaniowymi, przemysłowymi itp., potrzeba zapobiegania negatywnym skutkom zmian klimatycznych poprzez infiltracje, retencje i tworzenie „wysp ekologicznych" wpływających na powrót do naturalnego środowiska przyrody na terenach miejskich. Również środowisko naturalne odgrywa tu niemałą role. Pogodzenie tych różnych funkcji wymaga współdziałania wielu dziedzin nauki i korzystania z nowych rozwiązań technicznych.

Od odwodnienia do retencji. Złap deszcz dla Śląska

Ideą inwestowania w systemy zbierające i retencjonujące wodę opadową na Śląsku jest troska o przywracanie wód opadowych do środowiska naturalnego, w miejscu wystąpienia opadu. Coraz częściej systemy projektowane są tak, aby były jak najbardziej zbliżone do naturalnych procesów występujących w przyrodzie. W miejskim klimacie nie zawsze udaje się uniknąć uszczelniania nawierzchni, dlatego kluczowego znaczenia nabierają systemy zbierające wodę deszczową, a także podczyszczające z substancji szkodliwych, które są zmywane z powierzchni utwardzonych wraz ze spływem wód powierzchniowych. Tak zebrana i oczyszczona woda może zostać, w bezpieczny dla środowiska sposób, przekazana do systemów zagospodarowania i zwrócona do naturalnego obiegu lub wykorzystana ponownie.

Obiekty inżynierskie w budownictwie komunikacyjnym i ich funkcje ekologiczne

Obiekty inżynierskie w budownictwie komunikacyjnym pełnią szereg funkcji głównie związanych z przeprawami mostowymi nad rzekami. Rzeki oraz cieki określane są często mianem przeszkód wodnych a mosty to przeprawy nad przeszkodami wodnymi. Tymczasem mosty i inne obiekty inżynierskie pełnią jeszcze dodatkowe funkcje, które związane są z zapewnieniem ciągłości korytarzy ekologicznych. Korytarze ekologiczne tworzące sieci pełnią bardzo istotną rolę w przypadku przemieszczania się zwierząt dziko żyjących. W referacie przedstawione zostaną zagadnienia środowiskowe związane z przemieszczaniem się zwierząt wzdłuż cieków i zasady przygotowania obiektów inżynierskich do migracji zwierząt. Poza klasyfikacją obiektów podane zastaną wyniki badań monitoringu wykorzystania przejść dolnych dla zwierząt, zasady ich prawidłowego kształtowania oraz dobre i złe praktyki.

Działania ZZM w Krakowie przy projektach ulic, placów i dróg.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie kojarzony jest z krakowskimi parkami, skwerami oraz lasami. Jednak gdy przeanalizujemy podjęta zadania inwestycyjne na liście zadań ZZM odszukamy zadania związane z przestrzenią dróg. Na początku po prostu część parków kieszonkowych realizowanych przez ZZM była lokalizowana w przestrzeni działek drogowych, a z czasem pojawiły się również większe zadania takie jak rewitalizacja placu Św. Ducha, przebudowa ul. Grzegórzeckiej – Zielony Plac Grzegórzecki czy rewitalizacja Placu Kossaka. Do tej listy można też zaliczyć liczne mniejsze działania realizowane wspólnie z mieszkańcami i innymi jednostkami miejskimi w przestrzeni dróg do tej pory zajmowanych przez samochody. Działania te świadczą o zmianie myślenia w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni publicznej w silnie zurbanizowanych częściach miasta. Odpowiadają one na konieczność dostosowania miasta do zmian klimatu oraz dostarczenia mieszkańcom przyjaznych przestrzeni publicznych zachęcających do pieszego przemieszczania się czy też korzystania ze zrównoważonego transportu, a także sprzyjają zdrowiu mieszkańców i poprawiają jakość środowiska przyrodniczego. Kierunek ten zyskuje też wsparcie i akceptację mieszkańców mimo konieczności wprowadzania ograniczeń dla ruchu samochodowego.

Adaptacja do zmian klimatu na drogach krajowych w Polsce

Drogi są w centrum uwagi w kontekście zmian klimatu, zarówno pod względem łagodzenia, jak i adaptacji. Ruch drogowy był odpowiedzialny za około 97% emisji z polskiego transportu w 2017 roku; podczas gdy drogi są również częścią dotkniętych skutkami oddziaływania. Wspólna prezentacja GDDKiA-JASPERS skupi się na potrzebach przystosowania do zmiany klimatu poprzez przedstawienie przeglądu aktualnych podatności krajowej sieci drogowej na zmiany klimatu w oparciu o analizę szerokiego zestawu zarejestrowanych ekstremalnych skutków pogodowych. Podkreśli również potencjalne przyszłe słabe punkty i powiązane skutki, aby ostatecznie zaproponować plan działania dla jednego z kluczowych wyzwań sektora oraz aktualnego głównego priorytetu polityki i finansowania UE.

Podsumowanie sesji, pytania uczestników

Podsumowanie dnia


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny