Program

Agenda konferencji


W ramach Stormwater Poland 2023 przygotowaliśmy dla Państwa

2 rozbudowane sesje tematyczne, podzielone na 2 dni konferencji

czwartek, 28 września 2023

Otwarcie drugiego dnia
10:00 - 10:05
Zasoby Wodne i Odporność Środowiskowa: Wyzwania i możliwości związane z ekstremalnymi zjawiskami i zrównoważonością obecnie oraz w warunkach przyszłego klimatu w kontekście kontroli powodzi wód opadowych i jakości wody, odporności i adaptacji środowiskowej oraz ekosystemów oraz zasobów wodnych.
Michael Schmidt - CDM Smith
10:05 - 10:10
10:00
10:10
Zintegrowane zarządzanie powodziami – podejście CDM Smith do adaptacji klimatu
Klaus Piroth - CDM Smith
10:10 - 10:25
Czysta woda jutra: Odwadnianie jako klucz do oczyszczania wody z metali ciężkich i mikroplastiku.
Claus Huwe - Hauraton
Maciej Pawlak - Hauraton Polska
10:25 - 10:45
Problem jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rzek.
Aneta Citko - WKB Lawyers
10:45 - 11:00
Jakość wód opadowych wobec możliwości ich wykorzystania
Tomasz Glixelli - RetencjaPL
11:00 - 11:15
Analiza możliwości zwiększenia przepustowości i retencji kanałowej
Mariusz Iwanejko - BLEJKAN S.A.
Andrzej Świątek - BLEJKAN S.A.
11:15 - 11:30
Przewidywane zmiany wymagań dla przelewów burzowych w nowej dyrektywie ściekowej – wyzwania dla przedsiębiorstw wod-kan
Bartosz Łuszczek - Wodociągi Miasta Krakowa
11:30 - 11:45
Monitoring online jakości wód powierzchniowych jako narzędzie przeciwdziałające zanieczyszczeniu rzek
Tobias Menzel - OTT Hydromet
11:45 - 12:00
10:10
10:25
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00

Sesja 2

Jakość wód

Jakości wód opadowych lub roztopowych, ale też ogólnie wód otaczających nas w miastach, z których mamy przywilej korzystać chcemy poświęcić drugi dzień konferencji. W zeszłym roku w Polsce symbolem zmian klimatu nie były bowiem jak w Szwajcarii topniejące lodowce, lecz umierająca rzeka Odra. Jak w przypadku każdej katastrofy, czynników ją wywołującą było zapewne wiele, ale w ich gronie były też wysokie temperatury, susza, nadmierne zrzuty zanieczyszczeń i w efekcie zakwity alg. Wiosną tego roku, gdy piszemy te słowa w środkach masowego przekazu pojawia się coraz więcej pytań o wspólnym mianowniku: czy przypadkiem tego roku nie powtórzy się ta katastrofa? Budowa lęku i atmosfery zagrożenia na pewno niewiele tutaj pomoże. Na pewno nie zwiększy zasilania w czystą wodę rzeki, czy też nie obniży ładunku zanieczyszczeń do niej trafiających, zwłaszcza w tak nieprzyjaznym okresie wojny, kiedy z oczywistych przyczyn ochrony bezpieczeństwa naszego kraju trzeba aktywizować produkcję przemysłu ciężkiego zlokalizowanego na Śląsku. Kierując się tymi  pragmatycznymi przesłankami chcemy drugiego dnia prezentować rozwiązania służące oczyszczaniu wód opadowych lub roztopowych i obniżające emisje z przelewów burzowych. Będą to przykłady nie tylko jednostkowych technologii, ale także prac koncepcyjnych i modelowych podejmowanych w większej skali całej zlewni. Podejmiemy także zagadnienie ograniczenia poborów wody z rzeki, czy też wód podziemnych dzięki szerszemu wykorzystaniu in situ retencjonowanych wód opadowych. Na koniec zgodnie z tradycją lat wcześniejszych mamy nadzieję przedstawić inspirujące studia przypadków z zagranicy. Naszą intencją jest tutaj zwłaszcza demonstracja funkcjonujących już na świecie narzędzi prognostycznych dotyczących jakości wody, czy też zakwitów alg. Co ważne, będą to rozwiązania bazujące na danych pozyskiwanych z coraz szerzej wkraczającej w nasze życie domeny kosmicznej, a konkretnie z wykorzystania teledetekcji (ang. remote sensing), czyli na przykład obrazowań satelitarnych. Pytaniem retorycznym jest bowiem jak bardzo jakość naszej pracy i jej efekty dla środowiska zależą od tego, jak dobre dane i nowoczesne narzędzia stosujemy?

Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
12:00
12:30
Rozwiązania w zakresie wód opadowych w obszarze zlewni - Jak Gmina Nacka działa na rzecz czystych zbiorników wodnych.
Agata Wehlin - Nacka Kommun
12:30 - 12:45
Podciśnieniowe odwodnienie dróg
Asle I. Johnsen - Aiwell Water
12:45 - 13:00
Systemy odwodnienia z urządzeniami do przechwytywania zanieczyszczeń.
Dirk Landrock - Amiblu Germany GmbH
13:00 - 13:15
Funkcje novel ecosystems dla retencji i jakości wód w mieście
Edyta Sierka - Uniwersytet Śląski
13:15 - 13:30
Wyzwania i innowacje w oczyszczaniu wód powierzchniowych
Bartłomiej Nowakowicz - BGW Medical
13:30 - 13:45
Rola statusu osobowości w rozwiązywaniu 'złożonych problemów wodnych' - perspektywa Stanów Zjednoczonych
Will Sarni - Water Foundry
13:45 - 14:00
Wstęp do debaty
Wojciech Falkowski - Ecol-Group
14:00 - 14:05
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:05

Sesja 2 cd.

Debata oksfordzka: Jedynie nadanie osobowości prawnej Wiśle pozwoli nam uniknąć katastrofy na miarę Odry
Jerzy Bieluk - Radca prawny Bieluk i Partnerzy
Jacek Engel - Fundacja Greenmind
Cecylia Malik - Siostry Rzeki
Leszek Naziemiec - Podróżnik
Agata Szafraniuk - ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Zbigniew Kledyński - Politechnika Warszawska
Janusz Zaleski - Politechnika Wrocławska
Anna Sosnowska - Politechnika Warszawska
14:05 - 16:05
14:05
16:05
Podsumowanie tematu jakość i oficjalne zakończenie
Prof. Paweł Licznar - RetencjaPL
16:05 - 16:15
16:05
16:15
Lunch
16:15 - 17:00
16:15
17:00

Otwarcie drugiego dnia

Zintegrowane zarządzanie powodziami – podejście CDM Smith do adaptacji klimatu

CDM Smith świadczy usługi zarządzania ryzykiem powodziowym dla wielu krajów na świecie zgodnie z lokalnymi normami i wymaganiami. W tej prezentacji przedstawione zostaną przykłady z USA i Niemiec dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym i gwałtownymi powodziami, które pokazują różne podejścia do lokalnych wymagań. W USA zarządzanie ryzykiem powodziowym należy do Federalnej Agencji Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi (FEMA), a mapy zagrożeń i ryzyka są standaryzowane. Zarządzanie gwałtownymi powodziami zależy od lokalnych/agencji miejskich. Przedstawione zostaną dwa przykłady (po jednym), które wyjaśnią te podejścia. W Europie dyrektywa UE w sprawie powodzi jest obowiązująca od 2007 roku, a w Niemczech odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem powodziowym są poszczególne landy. Mapy zagrożeń i powodzi są zgłaszane do Komisji Europejskiej za pośrednictwem standaryzowanego procesu. Zarządzanie gwałtownymi powodziami również należy do zadań landów, ale (do tej pory) nie jest częścią procesu związanej z dyrektywą UE w sprawie powodzi. To odpowiedzialność landów, które podejmują się tego zadania w różny sposób. Przedstawione zostaną również dwa przykłady (po jednym). Z perspektywy CDM Smith wyciągnięte zostaną wnioski porównujące różne podejścia w USA i Europie, odzwierciedlające doświadczenia CDM Smith.

Czysta woda jutra: Odwadnianie jako klucz do oczyszczania wody z metali ciężkich i mikroplastiku.

Drugi dzień tegorocznej konferencji Stormwater Poland poświęcony jest jakości wód opadowych lub roztopowych, ale też ogólnie wód powierzchniowych. Nasza dbałość o jakość odprowadzanych wód często kończy się na zastosowaniu osadnika i separatora substancji ropopochodnych. Czy to wszystko co możemy zrobić dla środowiska? Szczególnie w Polsce, której zasoby wodne nie są zbyt okazałe, dbałość o stan wód powierzchniowych wymaga od nas czegoś więcej. W trakcie naszego wystąpienia zaprezentujemy Państwu rozwiązania służące do jednoczesnego odbioru wody deszczowej i jej oczyszczania z metali ciężkich i mikroplastiku. Omówimy ich budowę, sposób działania, skuteczność oczyszczania, a także pokażemy przykłady zainstalowanych systemów na terenie Niemiec i Polski. Przedstawimy również Państwu w syntetyczny sposób stan prawny pod kątem wymagań oczyszczania wody deszczowej z metali ciężkich i mikroplastiku w Unii Europejskiej, a także przełożenie tych wymagań na przepisy krajowe.

Claus Huwe

Hauraton

Claus Huwe jest managerem produktu DRAINFIX CLEAN. Kiedy zaczyna mówić o tym wyjątkowym rozwiązaniu do zbierania i oczyszczania wody deszczowej w jednym systemie, zwykle, tego spokojnego człowieka z Badenii, trudno zatrzymać. Claus Huwe to człowiek z ogromną pasją do swojej pracy, bogatym doświadczeniem i niezwykle interesującą ścieżką kariery.

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Hohenheim, inżynier Huwe wraz z żoną przeniósł się do Tanzanii, by pracować przy projekcie badawczym, który początkowo miał zająć nie więcej, niż rok. W rzeczywistości Claus Huwe spędził w Tanzanii 10 lat angażując się w rozwój projektów pomocowych związanych z wodą.

Po powrocie z Afryki rozpoczął pracę w firmie HAURATON w Rastatt (Niemcy). Krótko po tym, jak podzielił się swoim doświadczeniem i praktyką związaną z gospodarowaniem wodą, jakie zdobył w Tanzanii, został managerem nowego projektu poszukującego skutecznych i ekologicznych metod oczyszczania wody deszczowej. Złożoność zanieczyszczeń w wodzie opadowej wymagała podjęcia wielu badań, testów i opracowań, obejmujących także podłoża filtracyjne i substraty. Rozwój projektu zaowocował nawet budową przez HAURATON własnego ośrodka testowego w Augsburgu.

Opracowany w ośrodku pod okiem Clausa Huwe DRAINFIX CLEAN stał się jednym z wiodących systemów oczyszczania wody deszczowej. Do sukcesu projektu przyczynili się silni partnerzy, networking i przejrzysta komunikacja na wszystkich etapach rozwoju. Co istotne, HAURATON opracował także metody serwisu i konserwacji systemu przy użyciu autorskiego urządzenia czyszczącego. Claus Huwe identyfikuje się ze swoim projektem tak silnie, że praca przeplata się z jego życiem prywatnym, w którym również zajmuje się wodą i ekologią.

Maciej Pawlak

Hauraton Polska

Z branżą budowlaną związany od 2006 roku. Doświadczenie projektowe zdobywał w branży drogowo-mostowej, podczas projektowania rozwiązań z zakresu sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych. Od roku 2012 związany z HAURATON Polska, gdzie zajmuje się doradztwem technicznym dla projektantów i wsparciem procesu powstawania i rozwoju produktów. Współpracował z wieloma uznanymi pracowniami architektonicznymi oraz biurami projektowymi przy prestiżowych inwestycjach na terenie Polski i za granicą. W jego portfolio można znaleźć udział w takich realizacjach jak: Bałtyk Tower w Poznaniu, Warsaw Spire w Warszawie, NOSPR w Katowicach, Lotnisko Chopina w Warszawie, port lotniczy w Stambule czy ambasada RP w Berlinie.

Problem jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do rzek.

Problematyka zagospodarowania wód opadowych i roztopowych stanowi coraz większe wyzwanie, zarówno na polu prawnym, jak i praktycznym, w szczególności w świetle coraz szybszych zmian klimatycznych. Jednym z jej elementów jest kwestia jakości wód opadowych i roztopowych oraz wpływ ich odprowadzania na środowisko naturalne. W związku z powyższym, fundamentalne pytanie, jakie należy sobie zadać, skupia się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz tym, czy w wystarczającym stopniu zapobiegają one spływom zanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do wód? W trakcie prezentacji spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Jakość wód opadowych wobec możliwości ich wykorzystania

Jakość wód opadowych wobec możliwości ich wykorzystania Wykorzystanie wód opadowych w miastach wydaje się oczywistością. W teorii jest to „darmowa” woda, padająca w mieście, a więc można ją pobrać blisko miejsca wykorzystania. Ale jeśli tak, to dlaczego wykorzystanie jej w miastach nie jest powszechne? W wystąpieniu zostaną omówione aspekty wpływające na potencjał wykorzystania wód opadowych w zależności od jej jakości, oraz możliwa klasyfikacja wód opadowych jako zasobu, bazująca na analizie ryzyka.

Analiza możliwości zwiększenia przepustowości i retencji kanałowej

W prezentacji zostaną przedstawione zalety bezwykopowej renowacji kanałów kanalizacji deszczowej ze szczególnym uwzględnieniem poprawy parametrów hydraulicznych, tj. zwiększenia prędkości przepływu wody deszczowej w kanałach po renowacji oraz zwiększenia przepustowości tych kanałów. W konsekwencji - zapobieżenie podtopieniom i powodziom. Autorzy wskażą także możliwości zwiększenia retencji w istniejących kanałach z zastosowaniem retencyjnych zbiorników kanałowych oraz opóźniania z nich odpływu poprzez zastosowania tzw. detekcji. Wszystko to pokazane w sposób bardzo plastyczny, przyjazny i przystępny, nawet dla niespecjalistów w branży.

Mariusz Iwanejko

BLEJKAN S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, wykonawstwie, nadzorze i zarządzaniu firmami instalacyjnymi. W 1983 roku jako asystent projektanta w Biurze Projektów Zakładów Azotowych „Puławy”, 1988 uzyskuje uprawnienia projektowe i wykonawcze, lata 1991 – 1994 pracuje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w wykonawstwie i nadzorze. Od 2019 w Blejkan S.A. jako dyrektor marketingu.
Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

Andrzej Świątek

BLEJKAN S.A.

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, tytuł magistra inżyniera Inżynierii Środowiska uzyskał w 1993 roku. Przez całą karierę zawodową związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.
W latach 1993-1998 pracował w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, jako mistrz Sieci Kanalizacji Deszczowej. W roku 1997 uzyskał uprawnienia wykonawcze branży sanitarnej.
W latach 1998-2007 związany był z Per Aarsleff Polska Sp. z o .o., jako Kierownik Działu Produkcji, zarządzając wykonywaniem renowacji bezwykopowych sieci kanalizacyjnych, głównie metodą CIPP, ale również w technologii Swagelining oraz Channeline.
W latach 2007-2010 w Insituform Sp. z o.o., jako Dyrektor Techniczny zarządzał działalnością wykonawczą oddziału firmy na terenie Polski. Główny profil działalności, to również renowacje bezwykopowe CIPP, ale także moduły GRP i naprawy obiektów chemią budowalną.
Od 2010 roku prowadzi własną działalność gospodarczą i nadal pozostaje w ścisłej współpracy z branżą bezwykopową. Nadzoruje projekty dofinansowane z Unii Europejskiej, realizowane wg procedur FIDIC, współpracuje z firmami inwestorskimi, między innymi takimi jak Ekocentrum Wrocław, BUI Ciechański Haładaj, PM Partners.
W latach 2019-2020 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w lubelskiej firmie TAYLOR Sp. z o.o., zajmującej się budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, także w technologii bezwykopowej przewiertów sterowanych, oraz gdzie realizowane są również renowacje sieci kanalizacyjnych metodę rur spiralnie zwijanych SWP.
Od roku 2021 pozostaje związany z firmą BLEJKAN S.A., gdzie zajmuje się koordynacją działalności wykonawczej na rynkach krajowych i zagranicznych, a także rozwija nowe technologie renowacyjne, w tym metodę CIPP do renowacji wodociągów.

Monitoring online jakości wód powierzchniowych jako narzędzie przeciwdziałające zanieczyszczeniu rzek

Ostatnie problemy z jakością wody w Polsce, takie jak alarmujący masowy odstrzał ryb w rzece Odrze w 2022 roku oraz incydenty z oczyszczalnią ścieków w Warszawie w latach 2019/2020, podkreślają pilną potrzebę monitorowania jakości wody w czasie rzeczywistym. Prezentacja ta będzie badać wyzwania, przed którymi stają miasta w zakresie redukcji zanieczyszczeń rzek, szczególnie podczas zdarzeń przelewowości deszczowej. Podkreślimy kluczową rolę systemów monitoringu w czasie rzeczywistym i zaawansowanych czujników zdolnych do jednoczesnego pomiaru wielu parametrów jakości wody. Te systemy są niezbędne do ciągłego zbierania danych, pomagając nam zarówno identyfikować, jak i zapobiegać zanieczyszczeniom w naszych rzekach, przyczyniając się do czystszej i bardziej zrównoważonej jakości środowiska wodnego.

Przerwa kawowa

Rozwiązania w zakresie wód opadowych w obszarze zlewni - Jak Gmina Nacka działa na rzecz czystych zbiorników wodnych.

Prezentacja będzie skupiała się na planowaniu i budowie wielofunkcyjnych rozwiązań dla wód opadowych w celu poprawy zarówno przestrzeni publicznej, jak i jakości wód odbiorczych. Aby spełnić normy jakości środowiskowej zgodnie z europejską dyrektywą wodną, konieczne jest wprowadzenie różnorodnych rozwiązań dla wód opadowych zarówno w obszarze zlewni, jak i odbiorcy.

Podciśnieniowe odwodnienie dróg

Systemy odwodnienia z urządzeniami do przechwytywania zanieczyszczeń.

Funkcje novel ecosystems dla retencji i jakości wód w mieście

Novel ecosystems, powstałe jako efekty działalności człowieka, charakteryzujące się odmiennymi właściwościami w odniesieniu do ekosystemów naturalnych pełnią dostrzegane, zwłaszcza w ostatnim czasie, funkcje wspierające funkcjonowanie ekosystemów miast. Tereny dawnej eksploatacji surowców ich skutki w postaci np. zawodnionych niecek osiadania czy zwałowisk odpadów górniczych tzw. hałd a także elementy zielonej infrastruktury np. dachy zielone zapewniają jedną z kluczowych funkcji miasta jaka jest retencjonowanie wody i wpływanie na jej jakość. Problematyka zostanie zaprezentowana w kontekście zarządzania zasobami wody w środowisku. i roli roślinności w kształtowaniu jej jakości. Znaczenie novel ecosystems dla funkcjonowania ekosystemu miejskiego, zostaną oparte na przykładach z regionu Górnego Śląska (Polska i Czechy) na podstawie wyników projektów badawczych. Zwrócona zostanie również uwaga na procesy przyrodnicze wspomagające gospodarowanie zasobami wody w ekosystemach miast.

Wyzwania i innowacje w oczyszczaniu wód powierzchniowych

Wystąpienie Bartłomieja Nowakowicza skupi się na prezentacji nowoczesnych systemów filtracji opartych na złożach jonowymiennych. Omówione zostaną praktyczne zastosowania tych systemów w różnych sektorach przemysłu. Firma BGW Medical tworzy rozwiązania, które spełniają aktualne wymagania dotyczące oczyszczania i uzdatniania wody, oferując jednocześnie wysoką jakość wody, niskie zużycie energii i kompaktowe rozmiary przy zachowaniu wysokiej wydajności. Złoża jonitowe otwierają nowe możliwości w dziedzinie filtracji, oferując skuteczne rozwiązania dla problemów, które dotychczas były trudne do pokonania lub dla których dostępne były jedynie rozwiązania mało efektywne i kosztowne. Prelekcja ma na celu ukazanie, że oczyszczanie wód z różnych źródeł jest nie tylko możliwe, ale także opłacalne ekonomicznie i korzystne dla środowiska.

Debata oksfordzka: Jedynie nadanie osobowości prawnej Wiśle pozwoli nam uniknąć katastrofy na miarę Odry

Rzeki to tętniące życiem biologicznym środowisko stanowiąca dobro całego społeczeństwa. Odzwierciedlają „krwioobieg żywego ekosystemu”, jakim jest nasze środowisko naturalne. Tymczasem, jak pokazuje Raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska opublikowany w 2022 roku, stan polskich wód powierzchniowych i rzek nie napawa optymizmem - ponad 94% wód nie osiągnęło dobrego stanu ekologicznego wymaganego Ramową Dyrektywą Wodną. W przypadku badań stanu chemicznego tylko 12% wykazało stan dobry. Jak zadbać o rzeki, aby nie powtórzyła się katastrofa ekologiczna podobna jak ta na Orze? Czy rozwiązaniem mogłoby być nadanie rzece osobowości prawnej? W Kanadzie o rozwiązanie pozwoliło rzece Magpie zachować dziki charakter oraz uchronić dziedzictwo rdzennego plemienia zamieszkującego jej zlewnię. Może i nasza Wisła na to zasługuje? W końcu to jedna z najbardziej dzikich dużych rzek w Europie. Może, aby ocalić nasz narodowy skarb, potrzebne i pilne do wdrożenia są też inne działania? A może, dla ogólnie pojętego dobra wspólnego, Wisła lepiej spełni swoją rolę wspierając gospodarkę śródlądową? O tym między innymi podyskutują uczestnicy wyjątkowej debaty w stylu oksfordzkim, którą zaplanowaliśmy podczas konferencji Stormwater Poland 2023 w Katowicach. Debata oksfordzka to bardzo sformalizowana dyskusja, podczas której spotykają się dwa zespoły, prezentując argumenty za i przeciw postawionej tezie. Jest to swoista arena intelektualnej wymiany poglądów, gdzie uczestnicy prezentują różne argumenty, by przekonać słuchaczy do swojego punktu widzenia. Do udziału w debacie zaprosiliśmy wyjątkowe osobowości: naukowców, ekologów, inżynierów, prawników ale także młodych aktywistów społecznych oraz podróżników. Liczymy też na udział na widowni szerokiego grona ekspertów, praktyków i decydentów, którzy oceniając, wspólnie z publicznością, zwycięzców tej debaty, również przedstawią swoją opinię na temat przyszłości dla polskich rzek. Debatę poprowadzi Redaktor Grzegorz Nawrocki. Zachęcamy do przeczytania artykułu pomysłodawcy debaty, założyciela Fundacji Biznes dla Klimatu, Wojciecha Falkowskiego pt. „Czysta rzeka po polsku” - https://blog.manifestklimatyczny.pl/2023/07/21/czysta-rzeka-po-polsku/

Jerzy Bieluk

Radca prawny Bieluk i Partnerzy

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, zajmujący się prawem rolnym i prawem cywilnym, autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów,

Jacek Engel

Fundacja Greenmind

Od ponad 40 lat zawodowo zajmuje się ochroną przyrody, w szczególności ochroną ekosystemów rzecznych. Były wieloletni członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Prezes Fundacji Greenmind i jeden z liderów Koalicji Ratujmy Rzeki.

Cecylia Malik

Siostry Rzeki

Cecylia Malik malarka, artystka wizualna i aktywistka ekologiczna.
Założycielka i liderka Kolektywu Siostry Rzeki.
W kolektywie jest rzeką Białką.

Jest autorką strony wizualnej happeningów Sióstr Rzek ale też filmu dokumentalnego o kolektywie. Pierwszy protest w obronie rzeki „Warkocze Białki” wymyśliła i zorganizowała wspólnie z Galerią Bunkier Sztuki w 2013. Rzeki stały się jej miłością i pasją. Należy do Koalicji Ratujmy Rzeki od samego początku jej istnienia. Zamienia na język sztuki, trudny język ekspertów zajmujących się ochroną środowiska. Autorka wielu projektów artystycznych do ważniejszych należą „365 Drzew” „6 rzek”, Współtwórczyni „Modraszek Kolektyw” – akcji w obronie Krakowskiego Zakrzówka przed zabudową i cyklicznej imprezy na Wiśle „Wodna Masa Krytyczna”. Współzałożycielka stowarzyszenia CSW Wiewiórka. W 2017 zainicjowała akcję „Matki Polki na wyrębie” – przeciwko LEX Szyszko. Laureatka wielu nagród miedzy innymi Człowieka Polskiej Ekologii za rok 2017 i Nagrody Katarzyny Kobro w 2019. Cecylia Malik łączy sztukę i aktywizm dbając o sens i skuteczność własnych działań, wspólnie z ekspertami z różnych dziedzin, organizuje protesty kreowane, jako happeningi i dzieła sztuki w przestrzeni publicznej.
www.cecyliamalik.pl

Leszek Naziemiec

Podróżnik

Autor dwóch ksiązek: Dzikie pływanie, Pascal, 2921, Dzikie dziecko, Sensus 2023. Autor pierwszych przepraw pływackich, między innymi: cała Wisła Wpław, przeprawy w Arktyce, u Wybrzeży Antarktydy, jezioro Titicaca, przeprawy w Afryce, rzeką Jukon, wybrzeża Rio de Janeiro. Obszary zainteresowań: związek człowieka z przyrodą, ochrona przyrody, rozwój sensomotoryczny dzieci i ciało w psychoterapii. Ze Śląska , mieszka na wyspie Wolin.

Agata Szafraniuk

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka od prawnych aspektów ochrony przyrody w Polsce i w Europie. Kierownicza Programu Ochrona Przyrody w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, która jest międzynarodową organizacją prawniczą działającą na rzecz ochrony środowiska. Zarządza zespołem prawnym zajmującym się ochroną ekosystemów lądowych i słodkowodnych oraz gatunków chronionych w Polsce, jak i w Europie. Uczestniczka w międzynarodowych szczytach UNESCO, Konwencji o Różnorodności Biologicznej czy Konwencji Berneńskiej. Współautorka „Białek Księgi Polskich Rzek. Lekcje płynące z katastrofy odrzańskiej” która pokazuje co w systemie zarządzania i monitoringu rzek w Polsce nie działa oraz co należy zmienić – zarówno w sferze prawnej, jak i praktycznej, oraz raportu “Polskie Parki Narodowe. Dlaczego w Polsce od 20 lat nie powstał park narodowy i jak to zmienić?”.

Zbigniew Kledyński

Politechnika Warszawska

Kledyński Absolwent Politechniki Warszawskiej, hydrotechnik, prof. nauk technicznych, specjalista budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. Pracuje w Politechnice Warszawskiej, gdzie w latach 1997-2005 był dyrektorem Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, kierownikiem Zakładu: Budownictwa Wodnego (2006-2007) oraz Budownictwa Wodnego i Hydrauliki (2007-2011). W latach 2005-2008 dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, a w latach 2012-16 prorektor ds. ogólnych Politechniki Warszawskiej.

W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa przewodniczył Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (2002-2004), w latach 2010-2018 był wiceprezesem PIIB, a w okresie 2018-22 jej prezesem.

Członek licznych gremiów eksperckich i naukowych, m.in.: Global Water Partnership – Poland (2001-), Krajowej Rady Gospodarki Wodnej przy Ministrze Środowiska (zastępca przewodniczącego 2002-2010, 2011-2015 członek), Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (wiceprzewodniczący 2007-15, od 2016 członek), Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (2011-14), Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą PAN (2011-13), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (1983-, wiceprezes w latach 2001-2005), Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego SITWM-NOT ds. Gospodarki Wodnej (2005-), Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Wodna” (wiceprzewodniczący 2007-2019, od 2019 przewodniczący), Towarzystwa Elektrowni Wodnych (2001-), Polskiego Komitetu Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór POLCOLD (2004-2021), Rady Ekspertów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

Uhonorowany odznakami resortowymi: Ministra Środowiska Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2006), Ministra Gospodarki Za zasługi dla rozwoju gospodarki RP (2015), Ministra Infrastruktury i Budownictwa Za zasługi dla budownictwa (2016) i wieloma środowiskowymi, m.in. SITWM i PIIB.

Janusz Zaleski

Politechnika Wrocławska

Emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej i IMGW w Warszawie. Ekspert w zakresie polityki regionalnej i gospodarki wodnej. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych. Inicjator Programu dla Odry 2006.

W latach 1990-1992 przewodniczący Rady Gminy Długołęka, 1992-1998 Wojewoda Wrocławski, 1993-1997 Przewodniczący Konwentu Wojewodów, 1998-2001 Doradca Prezesa Rady Ministrów. W latach 2000-2001 i 2008-2010 Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. W latach 2004-2005 – Członek Rządowego Zespołu Międzyresortowego przygotowującego Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013. Prezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 1998-2016. W latach 2003-2006 przewodniczący Rady NFZ. Od 2001 r. do 2006 r. pełnił funkcję Dyrektora Biura Koordynacji Projektu Banku Światowego Usuwania Skutków Powodzi we Wrocławiu. W latach 2008-2016 dyrektor Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry, a następnie w Dorzeczu Odry i Wisły, współfinansowanych przez Bank Światowy i CEB, w latach 2016-2020 ekspert ds. nowych projektów. Jest członkiem prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Anna Sosnowska

Politechnika Warszawska

Pracuję na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Politechnice Warszawskiej, specjalizuję się w hydrotechnice – inżynierii rzecznej i hydrologii miejskiej. Od ponad 10 lat prowadzę badania dotyczące morfologii rzek, w szczególności Wisły w rejonie Warszawy.

Lunch


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny