Program

Agenda konferencji


W ramach Stormwater Poland 2021 przygotowaliśmy dla Państwa

5 zróżnicowanych tematycznie sesji, podzielonych na 2 dni konferencji oraz dzień warsztatowy.

środa, 23 czerwca 2021

WaterFolder Connect
Prof. Paweł Licznar - RetencjaPL
Tomasz Grochowski - RetencjaPL
10:00 - 10:20
Inteligentne sterowanie retencją - to już się dzieje!
Grzegorz Boguś - Ecol-Unicon
10:20 - 10:35
Zarządzanie systemem wód opadowych w Wilnie na Litwie
Tadas Autukas - UAB "Grinda"
Egidijus Steponavičius - UAB "Grinda"
10:35 - 10:50
Inteligentna eksploatacja systemów retencyjno – rozsączających
Agnieszka Wrzesińska - Wavin Polska
10:50 - 11:05
Ewolucja eksploatacji kanalizacji deszczowej
Andrzej Osiński - Rzeczoznawca PZiTS
11:05 - 11:20
Metody optymalizacji pracy pompowni ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska deszczy nawalnych
Tomasz Sionkowski - Grundfos
11:20 - 11:35
Od Inwentaryzacji po modelowanie - na przykładzie kanalizacji opadowej w Krakowie
Marcin Glixelli - Wodociągi Miasta Krakowa
11:35 - 11:50
10:00
10:20
10:35
10:50
11:05
11:20
11:35
11:50

Sesja 4

Inteligentna eksploatacja

Wzorem poprzednich edycji konferencji chcemy także zwrócić Państwa uwagę na prawidłową i przemyślaną eksploatację systemów odwodnienia. Wiemy, że wzrasta liczba obiektów retencyjnych, długość sieci kanalizacji deszczowych, a jednocześnie rosną społeczne wymogi co do zapewnienia niezbędnej niezawodności funkcjonowania systemów odwodnienia. Ta presja w naszym przekonaniu jest zbyt wielka, aby sprostać jej tylko z użyciem konwencjonalnych narzędzi. Stąd tez chcemy, aby na konferencji pojawiła się osobna sesja dedykowana Inteligentnej eksploatacji. To w tej sesji mogłyby być na przykład zademonstrowane rozwiązania cyfrowe połączone z elementami sztucznej inteligencji pozwalające na dynamiczne zarządzanie systemami odwodnienia i gospodarowanie wodami opadowymi. Jesteśmy przy tym przekonani, że tak jak w naszym życiu prywatnym i zawodowym w okresie czasowego zamknięcia, tak i w eksploatacji musimy nauczyć się robić bardzo wiele rzeczy w sposób zdalny, bo jak już to zauważyliśmy „Wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo!”

Przerwa kawowa
11:50 - 12:30
11:50
12:30
Prezentacje typu „Pecha Kucha” – 1 część
Karol Mikołajewski - RetencjaPL Uniwersytet Śląski
Magdalena Zabiegała - RetencjaPL
12:30 - 12:45
Debata Część I. Co o przyszłości mówi nam teraźniejszość?
Prowadzenie - Renata Woźniak-Vecchie, Jacek Zalewski
Stanisław Drzewiecki - MWiK Bydgoszcz
Krzysztof Kutek - Arcadis
Blanka Romanowska - GZM
Dr Tadeusz Rzepecki - Tarnowskie Wodociągi
Katarzyna Zięba - DS LEX
12:45 - 13:45
Przerwa kawowa
13:45 - 14:00
Prezentacje typu „Pecha Kucha” – 2 część
Tomasz Dudek - RetencjaPL
Paweł Dżoń - RetencjaPL
14:00 - 14:15
Debata część II. Nadzieje na przyszłość.
Prowadzenie - Renata Woźniak-Vecchie, Jacek Zalewski
Piotr Czarnocki - Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Wojciech Falkowski - Ecol-Group
Bartosz Łuszczek - Wodociągi Miasta Krakowa
Maciej Siecla - Hauraton
Agnieszka Sobala-Gwosdz - Instytut Rozwoju Miast i Regionów
14:15 - 15:15
12:30
12:45
13:45
14:00
14:15
15:15

Sesja 5

Debata - "Przyszłość w gospodarowaniu wodami opadowymi"

Jeśli wszystko ma się zmieniać, to podsumowaniem konferencji musi być Debata o przyszłości. Chcemy, aby na tej debacie wzorem lat uprzednich sformułować konkretne zadania do zrealizowania na progu 2021, bo na konferencjach Stormwater Poland nie chcemy się tylko spotykać, ale krok po kroku zmieniać świat, tak by deszczówka uznawana była za cenny zasób, a nie zagrożenie . To jest możliwe! Bardzo dużo już się zmieniło. Czy pamiętacie Państwo, że na Stormwater Poland 2017 mówiliśmy jeszcze o ściekach opadowych, a nie wodach opadowych, postulowaliśmy, że w Polsce przydałby się atlas opadowy jak KOSTRA w Niemczech, że warto byłoby finansowo wspierać retencję wód opadowych w każdej skali?

Wtedy nie sądziliśmy, że retencja stanie się tematem istotnym w kampanii wyborczej w wyborach na prezydenta Polski, a Unia Europejska swoją politykę przeorientuje na „Nowy Zielony Ład” i walkę ze skutkami zmian klimatycznych. Czeka nas niezwykle ciekawy okres, w którym znaczne środki finansowe będą płynąć do Polski. Czy dobrze je wykorzystamy? Możliwość radzenie sobie z deszczówką już obecnie staje się ograniczeniem rozwoju terenów zurbanizowanych. Czy dalszemu rozwojowi infrastruktury będzie towarzyszyło mądre zarządzanie wodami opadowymi? Chcemy dalej zmieniać świat wód opadowych współtworząc obraz przyjaznych i bezpiecznych miast w Polsce, ale możemy to tylko zrobić razem.

Zakończenie konferencji
Prof. Paweł Licznar - RetencjaPL
15:15 - 15:25
15:15
15:25
Lunch
15:25 - 16:25
15:25
16:25

WaterFolder Connect

Platforma cyfrowa WaterFolder miała swoją premierę w trakcie konferencji Stormwater Poland w marcu 2020 roku. W dniu swojej premiery platforma integrowała portal cyfrowego Atlasu PANDa (Polski Atlas Natężeń Deszczów) z tylko czterema narzędziami doboru: retencyjnych zbiorników betonowych, retencyjnych zbiorników rurowych, odwodnień liniowych i systemów rozsączających. Wkrótce po premierze platformy z uwagi na pandemię COVID-19 rozpoczął się czas, który nazwano „rokiem którego nie było.” W przypadku WaterFolder ten rok jednak był i był czasem ciężkiej pracy, która przyniosła mierzalne efekty. Podwoiła się liczba narzędzi platformy. Na platformie można dobierać już także pompownie, zielone dachy, przewody grawitacyjne i układy podczyszczające. Trwają prace nad kolejnymi kalkulatorami doborów. W czasie „roku którego nie było” na platformie swoje konta użytkownika założyło ponad 3250 użytkowników, a wszystko to udało się osiągnąć zdalnie i dzięki energii i zaangażowaniu partnerów WaterFolder. To seria szkoleń w postaci webinariów partnerów WaterFolder, przyciągnęła na platformę rzeszę inżynierów. Bardzo to nas cieszy, ale zarazem zobowiązuje. W pierwszym rzędzie zmusza to do refleksji, że WaterFolder nie może pozostać tylko tym czym go planowano, a mianowicie zbiorem efektywnych, cyfrowych narzędzi dla inżynierów. Musi być czymś więcej, musi służyć integracji środowiska inżynierskiego i budowie nowoczesnego warsztatu inżyniera środowiska XXI wieku. Słowem kluczowym jest tutaj integracja, ale już nie tylko kalkulatorów doboru z Atlasem PANDa, ale ważniejsza integracja użytkowników platformy. Z tych przesłanek wyrasta idea rozwoju platformy i projektu WaterFolder Connect, którą chcemy Państwem zarysować w naszej prezentacji i do której chcemy Państwa przekonać!

Inteligentne sterowanie retencją - to już się dzieje!

Systemy zdalnego monitoringu od lat stanowią niezbędny element różnych gałęzi przemysłu i gospodarki samorządowej. Z racji na rosnące zagrożenie niedoborów wody, suszy i lokalnych powodzi czy podtopień, coraz częściej są też wykorzystywane jako element smart city w inteligentnym zarządzaniu lokalną retencją. Inteligentne rozwiązania monitoringu i sterowania w systemach wod-kan pozwalają nie tylko na błyskawiczne zbieranie danych i zdalne sterowanie urządzeniami, ale także gwarantują bezpieczeństwo oraz oszczędności czasu i pieniędzy. Na takie rozwiązania coraz częściej decydują się samorządy, widząc w nich szansę na zwiększenie efektywności i optymalizację zarządzania wodą w miastach. Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania retencją pozwala zoptymalizować pracę zbiorników retencyjnych i zapobiega powodziom i podtopieniom. Dzięki integracji systemu z prognozą pogody i lokalnym deszczomierzem, możliwa jest też większa kontrola warunków pogodowych oraz efektywniejsze wykorzystanie wody opadowej. Na wybór systemu Bumerang Smart zdecydowało się już wiele miast. W trakcie wystąpienia na przykładzie wdrożeń w Rzeszowie, Starogardzie Gdańskim i Chojnicach zaprezentowane zostaną funkcje, możliwości oraz korzyści wdrożenia systemu Bumerang Smart. Więcej o systemie Bumerang Smart na www.bumerangmonitoring.com

Zarządzanie systemem wód opadowych w Wilnie na Litwie

Prezentacja dotycząca organizacji i zarządzania wodami opadowymi w Wilnie na Litwie. Pagórkowate ukształtowanie terenu Wilna, przestarzała infrastruktura i zmiany klimatyczne skutkują podtopieniami i zagrożeniem zanieczyszczeniem wód w dynamicznie rozwijającym się mieście. Grinda jest przedsiębiorstwem inżynieryjno-komunalnym odpowiedzialnym za zarządzanie w Wilnie systemem kanalizacji deszczowej o długości samych odcinków magistralnych 500 km i liczbie 18 000 studzienek. W latach 2018-2023 Grinda przy udziale UE sfinansuje program inwestycyjny o wartości 34 mln euro, obejmujący rozbudowę, renowację i wdrożenia cyfrowych rozwiązań w sieci kanalizacji deszczowej.

Inteligentna eksploatacja systemów retencyjno – rozsączających

Bezawaryjna eksploatacja systemów retencyjno- rozsączających zależy od wielu czynników. Po pierwsze systemy te powinny być zaprojektowane zgodnie z najnowszymi standardami, tak by móc zmagazynować i rozsączyć wodę deszczową nawet z deszczy nawalnych Powinna być także potwierdzona ich wytrzymałość w czasie eksploatacji i to przez minimum 50 lat. Te aspekty rozwiązuje zastosowanie narzędzi, takich jak kalkulator systemów retencyjno-rozsączających oparty na modelu PANDa, a także systemów których wytrzymałość sprawdzana jest zgodnie z najnowszymi, rygorystycznymi standardami. Tak zaprojekowane urządzenia pozwalają w sposób praktycznie bezobsługowy zagospodarować wodę w miejscu, gdzie ona spada. Przywracają też możliwość zasilania wód gruntowych. Warunkiem takiej eksploatacji jest podczyszczenie wody deszczowej i kontrola urządzeń zbierających i podczyszczających wodę deszczową, np. wpustów deszczowych. Zarządzanie wodą deszczową to także kreowanie przyjaznego dla mieszkańców środowiska - Wprowadzanie zieleni i drzew do miast w sposób zaplanowany, chroniąc infrastrukturę i dając możliwość wzrostu roślinom. Na terenach miejskich równie ważne, co odciążenie sieci kanalizacji deszczowej, jest zredukowanie poboru wody pitnej z sieci wodociągowej, szczególnie w okresach suszy. Woda ta może być z powodzeniem magazynowana w zbiornikach przeznaczonych do przejęcia fali deszczu nawalnego na terenie posesji. Inwestor korzysta z takiej wody mając świadomość, że w razie nadejścia deszczu odpowiednia pojemność zbiornika zostanie „uwolniona” jeszcze przed nadejściem deszczu. Całym systemem kieruje zaawansowana technologia, oparta na przewidywaniach pogody. System ten został nazwany Wavin StromHarvester.

Ewolucja eksploatacji kanalizacji deszczowej

Realizacja systemów opadowych odbywa się chaotycznie nie nadążając za rozwojem metropolii. Zachodzące w ostatnich latach intensywne zmiany klimatu, rozwój metropolii i dróg wielokrotnie zwiększyły długości sieci i ilości obiektów. Wysiłek inwestycyjny może być łatwo zaprzepaszczony bez podjęcia niezbędnych działań związanych z utrzymaniem infrastruktury. Kanalizacja deszczowa powinna zapewniać miastu komfort odbioru określonej porcji opadów i ich utylizacji. Wskazane jest maksymalne retencjonowanie, wód ich wykorzystanie lub zawrócenie do zasobów. Eksploatacja kanalizacji deszczowej jest na ogół realizowana w sposób improwizacyjny, przygotowana w oderwaniu od europejskich standardów, głownie ze względu na brak finansowania i profesjonalnych operatorów. Istotą podejmowanych działań systemu utrzymania infrastruktury powinny być wykonywane okresowo oceny stanu i funkcjonowania systemu. Wskazana jest dyskusja nad istotnymi skutkami inwestycji rozwojowych , oraz konsekwencjami gwałtownych wydarzeń kryzysowych (powodzie , roztopy, awarie) w której pomocne powinny być wyniki modelowania pracy systemu. Dodatkowym elementem powinny być prewencyjne alerty z prac operacyjnych i monitoringu, wskazujące potencjalne zniszczenia i negatywne skutki starzenia części sieci i obiektów wymagających wymiany. Analizy powinny mieć charakter wielokryteryjny z wykorzystaniem informacji zarejestrowanych w systemie GIS-owym. Celowe jest też omówienie w procesie utrzymania krytycznych elementów i urządzeń dla ciągłości pracy instalacji i zwiększenia jej niezawodności. Racjonalne przygotowanie tych działań , ich realizacja mogą pozwolić uniknąć powstania w metropoliach szarych stref , i czarnych punktów będących zagrożeniem dla funkcjonowania miasta. Celem prezentacji jest wywołanie dyskusji o odpowiedzialności technicznej za zrealizowane obiekty i ponadpokoleniowej refleksji o degradacji środowiska będącej skutkiem zaniechań określonych działań technicznych.

Metody optymalizacji pracy pompowni ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska deszczy nawalnych

Optymalizacja układów pompowych jest wyzwaniem, które powinno być podjęte przez każdego eksploatatora sieci, szczególnie rozległych systemów. W scenariuszu zrównoważonego rozwoju prognozowane jest skoordynowane wdrażanie efektywności energetycznej jak i odnawialnych źródeł energii. Jednym z najprostszych sposobów ograniczenia zużycia energii oraz emisji CO2 jest poprawa sprawności poprzez zastosowanie mniej energochłonnych urządzeń. Niewiele osób wie, że instalacje pompowe generują około 10% światowego zużycia energii i ponad 83% pomp na świecie pracuje w sposób nieoptymalny. Gdyby wszystkie istniejące instalacje pompowe zastąpić rozwiązaniami energooszczędnymi udałoby się obniżyć światowe zużycie energii o 4%. W prezentacji zostaną przedstawione rozwiązania podwyższające efektywność pracy systemów pompowych i zwiększające ich niezawodność, między innymi technologię DDD (Demand Driven Distribution). Ponadto przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania pozwalające na optymalizację pracy pompowni, zwłaszcza podczas występowania intensywnych deszczy nawalnych.

Prezentacje typu „Pecha Kucha” – 1 część

Pecha Kucha (jap. ペチャクチャ) – rodzaj prezentacji multimedialnej składającej się z 20 slajdów pokazywanych po 20 sekund każdy, czyli trwającej 6 minut 40 sekund. Taki charakter prezentacji ma zapewnić jej dynamikę oraz żywiołowość, a relatywnie krótki czas trwania - skupienie i uwagę. Pytania i dyskusja wstrzymywane są do zakończenia pokazu. Wymyślona przez Astrid Klein i Marka Dythama w 2003 na potrzeby spotkań o architekturze organizowanych przez nich w Tokio. Pierwotnie przeznaczona do prezentowania projektów z dziedzin kreatywnych, np. sztuki, mody, architektury. Nazwa jest japońskim określeniem dźwięków rozmowy. (źródło: wikipedia.org)

Debata Część I. Co o przyszłości mówi nam teraźniejszość?

Prowadzenie

Renata Woźniak-Vecchie, Jacek Zalewski

Stanisław Drzewiecki

MWiK Bydgoszcz

Krzysztof Kutek

Arcadis

Dyrektor Pionu Wody w Arcadis Polska. Absolwent Politechniki Krakowskiej – budownictwo w specjalności budownictwo wodne. Od początku swojej działalności zawodowej związany z gospodarką wodną.

Blanka Romanowska

GZM

Blanka Romanowska, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Dr Tadeusz Rzepecki

Tarnowskie Wodociągi

Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach (fizyka stosowana), doktor inżynier nauk technicznych (Politechnika Krakowska). Pracował w Zakładach Azotowych w Tarnowie, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Tarnowie, Urzędzie Miasta Tarnowa, w latach 1998 – 2003 Wiceprezes Zarządu Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o. o., od 2003 r. Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. Członek (od 2004 r.) i Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (od 2011 r.), członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej w Warszawie, członek Komitetu Ochrony Środowiska przy KIG, Srebrny (2012) Złoty (2014) i Diamentowy (2016) Inżynier Przeglądu Technicznego.

Katarzyna Zięba

DS LEX

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu zawodowego została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Gdańsku. W pracy zawodowej łączy umiejętność stosowania prawa z biznesowym podejściem do analizowanych przedsięwzięć.

Przerwa kawowa

Prezentacje typu „Pecha Kucha” – 2 część

Pecha Kucha (jap. ペチャクチャ) – rodzaj prezentacji multimedialnej składającej się z 20 slajdów pokazywanych po 20 sekund każdy, czyli trwającej 6 minut 40 sekund. Taki charakter prezentacji ma zapewnić jej dynamikę oraz żywiołowość, a relatywnie krótki czas trwania - skupienie i uwagę. Pytania i dyskusja wstrzymywane są do zakończenia pokazu. Wymyślona przez Astrid Klein i Marka Dythama w 2003 na potrzeby spotkań o architekturze organizowanych przez nich w Tokio. Pierwotnie przeznaczona do prezentowania projektów z dziedzin kreatywnych, np. sztuki, mody, architektury. Nazwa jest japońskim określeniem dźwięków rozmowy. (źródło: wikipedia.org)

Debata część II. Nadzieje na przyszłość.

Prowadzenie

Renata Woźniak-Vecchie, Jacek Zalewski

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Środowiska przy wdrażaniu dużych projektów ISPA (Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej), Funduszy Strukturalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym w szczególności projektów z sektora wodno-kanalizacyjnego, a także we wdrażaniu i kreowaniu polityki klimatycznej w Polsce, w tym w zakresie zagospodarowania wód opadowych

Wojciech Falkowski

Ecol-Group

Realizacja zawodowa, finansowa i społeczna – bo tak traktuje ochronę środowiska naturalnego – daje mu duże poczucie szczęścia i satysfakcji. To on dzięki swojej determinacji i zaangażowaniu stworzył spółkę, która wspiera i rozwija kolejne przedsiębiorstwa.

Bartosz Łuszczek

Wodociągi Miasta Krakowa

Od 2006 r. pracuje w Wodociągach Miasta Krakowa, obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora ds. technologii i analiz – głównego technologa. Jest także przedstawicielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP) w European Federation of National Associations of Water Services (EurEau) oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów.

Maciej Siecla

Hauraton

Z HAURATON Polska związany od lutego 2004 roku. Od października 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu HAURATON Polska sp. o.o. Absolwent Ecole Nationale d’Ingenieurs de Metz (ENIM) we Francji oraz Politechniki Poznańskiej, gdzie na kierunku: Projektowanie procesów technologicznych, z sukcesem ukończył studia doktoranckie. W roku 2003 uzyskał dyplom MBA programu The Nottingham Trent University.

Agnieszka Sobala-Gwosdz

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Ekspert ds. gospodarki i rynku pracy w Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, koordynatorka podzespołu ds. gospodarki i rynku pracy przygotowującego wyzwania i rekomendacje na Kongres Polityki Miejskiej 2021 w Katowicach, członek grupy horyzontalnej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ds. aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny