Sesja 2

Jakości wód opadowych lub roztopowych, ale też ogólnie wód otaczających nas w miastach, z których mamy przywilej korzystać chcemy poświęcić drugi dzień konferencji. W zeszłym roku w Polsce symbolem zmian klimatu nie były bowiem jak w Szwajcarii topniejące lodowce, lecz umierająca rzeka Odra. Jak w przypadku każdej katastrofy, czynników ją wywołującą było zapewne wiele, ale w ich gronie były też wysokie temperatury, susza, nadmierne zrzuty zanieczyszczeń i w efekcie zakwity alg. Wiosną tego roku, gdy piszemy te słowa w środkach masowego przekazu pojawia się coraz więcej pytań o wspólnym mianowniku: czy przypadkiem tego roku nie powtórzy się ta katastrofa? Budowa lęku i atmosfery zagrożenia na pewno niewiele tutaj pomoże. Na pewno nie zwiększy zasilania w czystą wodę rzeki, czy też nie obniży ładunku zanieczyszczeń do niej trafiających, zwłaszcza w tak nieprzyjaznym okresie wojny, kiedy z oczywistych przyczyn ochrony bezpieczeństwa naszego kraju trzeba aktywizować produkcję przemysłu ciężkiego zlokalizowanego na Śląsku. Kierując się tymi  pragmatycznymi przesłankami chcemy drugiego dnia prezentować rozwiązania służące oczyszczaniu wód opadowych lub roztopowych i obniżające emisje z przelewów burzowych. Będą to przykłady nie tylko jednostkowych technologii, ale także prac koncepcyjnych i modelowych podejmowanych w większej skali całej zlewni. Podejmiemy także zagadnienie ograniczenia poborów wody z rzeki, czy też wód podziemnych dzięki szerszemu wykorzystaniu in situ retencjonowanych wód opadowych. Na koniec zgodnie z tradycją lat wcześniejszych mamy nadzieję przedstawić inspirujące studia przypadków z zagranicy. Naszą intencją jest tutaj zwłaszcza demonstracja funkcjonujących już na świecie narzędzi prognostycznych dotyczących jakości wody, czy też zakwitów alg. Co ważne, będą to rozwiązania bazujące na danych pozyskiwanych z coraz szerzej wkraczającej w nasze życie domeny kosmicznej, a konkretnie z wykorzystania teledetekcji (ang. remote sensing), czyli na przykład obrazowań satelitarnych. Pytaniem retorycznym jest bowiem jak bardzo jakość naszej pracy i jej efekty dla środowiska zależą od tego, jak dobre dane i nowoczesne narzędzia stosujemy?


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny