Śląski Biznes dla Klimatu

Spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń firm Śląska z różnych branż produkcyjnych, ich wdrożeń oraz najlepszych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz gospodarki w obiegu zamkniętym.

Jesteśmy przekonani, że wdrażanie „zielonych rozwiązań” to już nie tylko CSR, ale wręcz konieczność i nasza odpowiedzialność. Przemysł odpowiada za ponad 80 % emisji gazów cieplarnianych, włączając energetykę i transport, nie mniej wytwarzanie produktów stanowi tu poważny udział. Oszczędna gospodarka materiałowa, odpadowa czy też wodna to wymierna korzyść tak dla środowiska naturalnego, jak i naszego rozwoju.

Organizator: Biznes dla Klimatu

www.biznesdlaklimatu.pl

Obowiązuje osobna rejestracja:

https://biznesdlaklimatu.konfeo.com/


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny