Warsztat

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Na warsztat obowiązuje dodatkowa rejestracja: STORMWATER POLAND 2023 | Komfort organizacji wydarzeń | Konfeo

Nasze miasta, a w nich infrastruktura wód opadowych wymagają znacznych inwestycji. Nie dziwi zatem, że temat dofinansowań jest tym, który niezmiennie cieszy się zainteresowaniem samorządów. Gdy w jednymi miejscu, w krótkim czasie, można uzyskać informacje o finansowaniu i aplikowaniu o finanse dla projektów „deszczówkowych” i na adaptację do zmian klimatu z Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW i NCBiR, to rzeczywiście okazja jest wyjątkowa. A podczas szkolenia najlepiej uzyskać informacje z pierwszej ręki, zadać pytania i rozwiać wątpliwości. Prezentacje poprowadzą osoby w tych instytucjach kluczowe, od lat zajmujące się tą problematyką:

Anna Czyżewska, dyrektor Departamentu Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Piotr Czarnocki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprezentują kryteria, ocenę wniosku, terminy rozpisanych konkursów i „kuchnię” oceny projektów, szczególnie w kontekście Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, ale także innych dostępnych programów

Michał Oleszko z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opowie o przyszłej perspektywie zamówień PCP  w programie FENG gdzie na bazie zrealizowanych Przedsięwzięć „Technologii domowej retencji” oraz „Oczyszczalni Przyszłości”, będzie opowiadał o wyzwaniach i w kontekście gospodarowania wodą w mieście i w rolnictwie. Nie zabraknie przydatnych informacji odnośnie zasad składnia wniosków, struktury finansowania, przystępowania do dialogu technicznego przez firmy, jednostki naukowe oraz miasta chętne do udziału w Przedsięwzięciach w roli Partnerów Strategicznych, gdzie zostaną wybudowane przyszłe Demonstratory Technologii.

O praktycznej stronie wnioskowania i o tym jak najlepiej przygotować projekty pod dofinansowanie opowie z kolei Jacek Zalewski, dyrektor Działu Realizacji Projektów w RetencjaPL.  W tej części zaprezentujemy zdjęcia, przykłady, podpowiedzi i rady eksperta z ponad 20-sto letnim doświadczeniem w gospodarce wodnej i realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego.

Monika Kszczot z  Ecol-Unicon przedstawi innowacyjne rozwiązania: Hydrozone Benefit i Bumerang Smart, podzieli się wiedzą i doświadczeniem, jak skutecznie i efektywnie wprowadzić te rozwiązania w ramach programu FEniKS! 

Jak zatem przygotować dobry projekt by uzyskać maksimum punktów w rankingu i co ma on obejmować? Jak wejść na ścieżkę innowacji w projektach finansowanych w NCBiR? 

Zapraszamy na szkolenie i warsztat z ekspertami.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny