WARSZTAT DLA GZM

Tematyka warsztatu:

  1. Opłaty za gospodarowanie wodami opadowymi w gminach jako narzędzie do adaptacji do zmian klimatu i zarządzanie gminną siecią kanalizacyjną.
  2. Warunki ponoszenia opłat za “usługi wodne” do PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych
  3. Narzędzia informatyczne wspomagające gospodarowanie wodami opadowymi w gminach.

Rejestracja:

https://stormwaterpoland2022.konfeo.com/pl/groups


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny