Wizyta studyjna

Udział w wizycie studyjnej jest nieodpłatny i dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników konferencji STORMWATER POLAND 2023.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Na wizytę studyjną obowiązuje dodatkowa rejestracjaSTORMWATER POLAND 2023 | Komfort organizacji wydarzeń | Konfeo

Na konferencjach Stormwater Poland zawsze staramy się skupiać uwagę na praktyce gospodarowania wodami opadowymi. Zawsze preferujemy głos praktyków i studia rzeczywistych projektów. Mając to na uwadze chcemy najbliższą edycję konferencji wzbogacić o bardzo praktyczny element, czyli warsztat terenowy gdzie będziecie mogli Państwo nie tylko usłyszeć o celach, założeniach i realizacji kompleksowego projektu deszczowego, ale bez mała dotknąć i zobaczyć jego efekty. Zapraszamy zatem Państwa na warsztat mądrego planowania inwestycji w zakresie wód opadowych, który odbędzie się w Gliwicach.

W roku 2023 Miasto Gliwice kończy realizację projektu pt. „Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej”. Podczas warsztatu chcielibyśmy Państwu przybliżyć ten projekt, który ma na celu wprowadzenie spójnego zarządzania wodami opadowymi w mieście oraz adaptację do zmian klimatu.

W czasie warsztatu w ramach przewidzianych wizyt w kilku lokalizacjach w Gliwicach zobaczą Państwo między innymi:

  • nowo wybudowane, otwarte zbiorniki wód deszczowych, których zadaniem jest ochrona najbardziej narażonych na podtopienia obszarów w mieście,
  • stacje monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego zbierające informacje o opadach i stanach wód w rzekach i zbiornikach retencyjnych,
  • elektroniczne tablice informacyjne, za pomocą których mieszkańcy mają dostęp do informacji o projekcie oraz do aktualnych i podstawowych danych pomiarowych.

Bardzo zależy nam na tym, aby warsztat ten był przestrzenią do Państwa aktywnego uczestnictwa poprzez praktyczne zapoznanie się z nowoczesnymi technikami pomiarów i monitoringu parametrów hydrologicznych oraz jakości wód powierzchniowych. Liczymy, że przy Państwa pomocy, wspólnie przeprowadzimy pomiary stanów i przepływów z wykorzystaniem najwyższej klasy przyrządów oferowanych przez partnera warsztatów – firmę Nivus. Chcemy zachęcić Państwa do wspólnej kalibracji sond i przeglądania/wstępnej analizy wyników pomiarów. Chcemy wspólnie podnieść świadomość jakości i dokładności pomiarowej. Już teraz prosimy, aby nie zapomnieć o wzięciu na warsztat poza dobrym humorem własnego urządzenia mobilnego z połączeniem do Internetu, na przykład smartfona lub tabletu. Pozwoli to wszystkim na dostęp do parametryzacji omawianych urządzeń. Mając świadomość rosnącego znaczenia jakości zasobów wodnych, planujemy także dodatkowo zaprezentować Państwu urządzenia pozwalające na monitoring parametrów fizykochemicznych w rzekach i zbiornikach w formie on-line lub okresowych pomiarów ręcznych, dzięki któremu można szybko reagować na pogorszenie jakości tych wód.

Planowanym podsumowaniem warsztatów będzie prezentacja podczas której dowiecie się Państwo:

  • Dlaczego Miasto Gliwice realizuje projekt deszczowy?
  • Jak stworzony został i używany jest model hydrodynamiczny sieci kanalizacji deszczowej w mieście?
  • Jakie narzędzia informatyczne, np. GIS będą wykorzystywane do eksploatacji systemu odwodnienia?
  • Jak do prawidłowej eksploatacji wykorzystywane będą dane gromadzone przez system monitoringu?
  • Jakie korzyści w pracy jednostki zarządzającej wodami opadowymi niesie realizacja kompleksowego, inteligentnego  projektu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej?

Raz jeszcze zapraszamy serdecznie do udziału w tych bardzo praktycznych warsztatach. Prosimy o odpowiednie przygotowanie, to znaczy zaopatrzenie się w dobry humor i odpowiedni do pogody ubiór, bo nawet jeśli będzie padać deszcz, to zajęcia będą odbywać się w terenie!


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny