Krzysztof Kutek

Krzysztof Kutek

Arcadis


Dyrektor Pionu Wody w Arcadis Polska. Absolwent Politechniki Krakowskiej – budownictwo w specjalności budownictwo wodne. Od początku swojej działalności zawodowej związany z gospodarką wodną. Brał udział w wielu projektach z zakresu gospodarki wodnej takich jak m.in.: Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Koncepcje ochrony przeciwpowodziowej dla zlewni i miast. Członek zespołu w projekcie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Współtwórca metodyki i raportów Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych oraz Water City INDEX 2019 i 2020.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny